Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Πάφρα Ειρήνης - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα20/06/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Τίτλος

A techno economical and comparative evaluation of CO2 capture technologies (Τεχνικοοικονομική και συγκριτική εκτίμηση των τεχνολογιών δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα).

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Καθ. Πασαδάκης Νικόλαος (Υπεύθυνος)
2. Επ. Καθ. Γαγάνης Βασίλειος (ΕΜΠ)
3. Επ. Καθ. Μαρινάκης Δημήτριος (Πανεπ. Δυτ. Μακεδ.)

Abstract

Carbon capture and storage (CCUS) is a core technology for preventing the release of CO2 produced through conventional industrial production and power generation processes. Climate change and global warming are in the spotlight and is addressed globally nowadays. This paper aims to identify the most economically viable carbon capture technologies (CCUSs) for reducing carbon emissions and we conduct a comparative economic assessment of three technologies, namely, absorption, adsorption, membranes, and hydrate-based carbon capture technologies. The comparison reveals that the simple absorption process deploying an aqueous solution of piperazine (PPZ) is economically more viable than membrane and sorption-based separation processes, but the capture cost is high while the results also showed that hydrate capture has been identified as a more sustainable and cost-effective option.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012