Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γιαννουλάκη Εμμανουήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/06/2023 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γιαννουλάκης Εμμανουήλ 

Αριθμός Μητρώου: 2017010071 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Αλγοριθμική Επίλυση του Προβλήματος Δρομολόγησης Μη-Στελεχωμένων Εναέριων Οχημάτων με Παραλαβές Παραδόσεις και Σταθμούς Αντικατάστασης Μπαταριών. 

Τίτλος στα Αγγλικά: Algorithmic Solution to the Drone Routing Problem with Pickups, Deliveries and Battery Replacement Stations. 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Μαρινάκης Ιωάννης 

Πρώτο Μέλος: Μαρινάκη Μαγδάληνη 

Δεύτερο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διαδικασία μεταφοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο παράδοσης με κύριο μέλημα τη μείωση του λειτουργικού κόστους της μεταφοράς των προϊόντων και την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η εφοδιαστική αλυσίδα με σύμμαχο την τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, με την εύρεση προηγμένων τρόπων και εναλλακτικών επίτευξης του σκοπού της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μοντελοποιείται κι επιλύεται το πρόβλημα Δρομολόγησης Μη- Στελεχωμένου Εναέριου Οχημάτος με Παραλαβές, Παραδόσεις και Σταθμούς Αντικατάστασης Μπαταριών. Σκοπός του προβλήματος είναι η βελτιστοποίηση της διαδρομής, ελαχιστοποιώντας την ενέργεια του drone. Το drone πραγματοποιεί την παραλαβή πακέτων με προκαθορισμένο βάρος από ένα σύνολο πωλητών, καθώς και την παράδοση σε ένα σύνολο αγοραστών, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς χωρητικότητας και ενέργειας. Σε περίπτωση αξιοποίησης της εκάστοτε μπαταρίας, το drone οδηγείται στον κοντινότερο σταθμό αντικατάστασης μπαταρίας, προϋποθέτοντας ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την επίλυση του προβλήματος υλοποιείται ένας υβριδικός αλγόριθμος, ο οποίος αποτελείται από τον αλγόριθμο Απληστης Τυχαιοποιημένης Αναζήτησης για την αρχικοποίηση της γειτονιάς, γνωρίζοντας την θέση του κάθε πελάτη και των σταθμών και από τον αλγόριθμο Μεταβλητής Γειτονιάς Αναζήτησης για την βελτιστοποίηση της λύσης εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους τοπικής αναζήτησης. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

The supply chain is the process of transferring a product or one service from the point of production to the point of delivery, having as its main concern the reduction of the operational cost of transferring products and customer satisfaction. The supply chain allied with all the time evolving technology finds state-of-the-art ways and alternatives to achieve its purpose. In this senior thesis a drone routing problem is modeled and solved. The goal of this problem is the optimization of the path, minimizing the energy of one single drone. The drone carries out the pickup of the packages, which have predetermined weight, from a set of sellers and the delivery to a set of buyers, taking into consideration the capacity and energy constraints. In case of utilization of each battery, the drone is driven to the closest battery replacement station, if there is still availability. For the solution of the problem a hybrid algorithm is implemented, which consists of the algorithm of Greedy Randomized Adaptive Search Procedure for the initialization of the solution, knowing the location of each customer and each station and the Variable Neighborhood Search for the optimization of the solution applying a variety of local search methods. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 22/06/2023 

Ώρα: 09:30 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: Διαδικτυακή Παρουσίαση Μέσω πλατφόρμας Zoom 

Σύνδεσμος: https://tuc-gr.zoom.us/j/98667541416?pwd=VW9vaHM5U0ZGN3pBL2FkTlhxYmRRdz09 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012