Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κώστα Κονναρή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/06/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κώστας Κονναρής

Αριθμός Μητρώου: 2014010052

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Η επίδραση του Covid-19 στην λειτουργία των Κυπριακών επιχειρήσεων

 

Τίτλος στα Αγγλικά: The effect of Covid-19 on the operation of Cypriot businesses

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

 

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος

Δεύτερο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την επιρροή του Covid-19 στις κυπριακές επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό να διερευνηθεί πόσο επηρεάστηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός των μελλοντικών οικονομικών τους δραστηριοτήτων, το πλάνο της στελέχωσής τους και η μείωση του εργατικού τους δυναμικού, αλλά και αν η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε το έναυσμα ώστε να υιοθετήσουν νέες μεθόδους στον εργασιακό χώρο ως μέτρα πρόληψης του Covid-19 αλλά και πρακτικές για την αύξηση των πωλήσεών τους. Τα αποτελέσματα έδειξα πως ο Covid-19 επηρέασε τις κυπριακές επιχειρήσεις ποικιλοτρόπως, και ιδιαίτερα εκείνες που υπέστησαν μειώσεις στον κύκλο εργασιών τους κατά τη περίοδο της πανδημίας και εκείνες που στηρίζονταν στην κοινωνική επαφή. Επιπλέον, φάνηκε πως ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων ήταν δύσπιστος ως προς την υιοθέτηση νέων μεθόδων για την αύξηση των πωλήσεών τους, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με την υιοθέτηση πρακτικών για την πρόληψη του Covid-19, με τις επιχειρήσεις να καταφεύγουν σε διάφορες λύσεις.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This thesis deals with the impact of Covid-19 on Cypriot businesses. For this reason, a survey was carried out in order to be investigated how much the businesses’ turnover, the planning of their future economic activities, their stuffing plan and the reduction of their workforce was affected, but also whether the period of the pandemic was the trigger so that to adopt new methods in the workplace like measures to prevent Covid-19 but also practices to increase their sales. The results showed that Covid-19 affected Cypriot businesses in different ways, especially those that suffered reductions in their turnover during the pandemic and those that relied on social contact. In addition, it appeared that a significant number of businesses were skeptical about adopting new methods to increase their sales, while the same was not the case when it came to adopting practices that would prevent Covid-19, with businesses resorting to various solutions.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/06/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012