Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Χαιρέτη Λυκούργου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/06/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Χαιρέτης Λυκούργος

Αριθμός Μητρώου: 2014010124

 

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Βελτιστοποίηση της απόδοσης γραμμών παραγωγής μεγάλης βιομηχανίας με χρήση BPMN 2.0, προσομοίωσης, στατιστικών μεθόδων & μηχανικής μάθησης

Τίτλος στα Αγγλικά: Optimization the performance of a large industry production lines using BPMN 2.0, simulation, statistical methods & machine learning

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος

Πρώτο Μέλος: Σπανουδάκης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μοντελοποίηση και την προσομοίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, την πρόβλεψη της παραγωγικότητας των επόμενων μηνών μιας πραγματικής γραμμής παραγωγής καθώς και τη σχέση της παραγωγικότητάς της με τις εποχές. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχει τις διαδικασίες σε διαγραμματική μορφή σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν από συζητήσεις με τους υπεύθυνους μηχανικούς, χειριστές, ποιοτικό έλεγχο και τον υπεύθυνο παραγωγής της βιομηχανικής μονάδας. Τα μοντέλα των διαδικασιών απεικονίστηκαν με την χρήση της μεθόδου BPMN 2.0 και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Camunda Modeler. Έγινε επίσης συλλογή και ανάλυση δεδομένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση, στην πρόβλεψη με μηχανική μάθηση καθώς και στην στατιστική μέθοδο. Η ανάλυση δεδομένων η μηχανική μάθηση και η στατιστική μέθοδος έγιναν με την χρήση του MS Excel και της γλώσσας προγραμματισμού Python ενώ η προσομοίωση με το λογισμικό Bimp.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

 

The aim of this paper is to showcase the process modeling and the simulation of business processes, the forecast of the factory productivity in the future months, as well as to cover the relation between the productivity of an industrial unit with the seasons of the year. More specifically, in the current paper one can find the processes in linear form according to the information collected through inquires, discussions with the engineers, the handlers, and the production manager and last but not least with the quality control officers. The process models have been depicted with the use of the BPMN 2.0 method, as well as the Camunda Modeler software. Moreover, data collection and analysis was performed and the data was used in the simulation processes, at the prediction with machine learning and in the statistical method. The data analysis and the machine learning were performed with the use of MS Excel and the Python software while the simulation was done with the use of the Bimp software.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 26/06/2023

Ώρα: 12:00 μ.μ.

 

Χώρος Εξέτασης Σύνδεσμος :https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012