Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Δουρή Αντωνίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/06/2023 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing

 

Ονοματεπώνυμο: Δουρής Αντώνιος

Αριθμός Μητρώου: 2021019007

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Εργονομικός Σχεδιασμός Με Ανθρώπινα Μοντέλα Χρησιμοποιώντας Εργαλεία CAD (Εφαρμογή Σε Γραμμές Παραγωγής).

 

Τίτλος στα Αγγλικά: Human Modeling And Ergonomic Design Using CAD Tools - Application in Production Lines

 

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος: Κοντογιάννης Θωμάς

Δεύτερο Μέλος: Μαραβελάκης Μανόλης

Περίληψη

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα εκπονηθεί στον τομέα της Εργονομίας και Ασφάλειας Εργασίας στα πλαίσια του σχεδιασμού και της ανάλυσης επαγγελματικών κινδύνων μιας γραμμής παραγωγής. Η Εργονομία είναι η διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης των χώρων εργασίας, εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών και γενικά οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ούτος ώστε να αποβούν αποδοτικά γι’ αυτόν χωρίς να βλάψουν την υγεία του.

Επομένως, η εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο εργονομικός σχεδιασμός μίας γραμμής παραγωγής χρησιμοποιώντας ανθρώπινα μοντέλα και εργαλεία CAD και στην πορεία να προχωρήσει στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στον προσδιορισμό αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/06/2023

Ώρα: 18:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/83972771093?pwd=UTZCWFFjNGVkS2crUm9uZ3ZVSmxjdz09

 

Meeting ID: 839 7277 1093

Password: 795218

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012