Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Πόζωτου Ανδρέα κ.Χρίστου Αικατερίνης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα05/07/2023 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αντρέας Πόζωτου, Αικατερίνη Ειρήνη Χρίστου

Τίτλος:Χωροθέτηση, Τυπολογία, Μορφή ως παράμετροι ανάπτυξης της σχέσης πανεπιστημίου - πόλης
Title:Spatial placement, Typology, Form as parameters for the development of the relationship between university – city.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 9.00 π.μ.
Κ4

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης  (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια  καθηγήτρια Διμέλλη Δεσποινα
Επίκουρη Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την σημασία που έχει η προβολή του σύνθετου κοινωνικού ρόλου του πανεπιστημίου με την παρουσία του στην πόλη. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση για τις παραμέτρους που καθορίζουν τον χαρακτήρα της πανεπιστημιακής δομής και κατά επέκταση το πως αυτή επηρεάζει και διαμορφώνει τη σχέση που αναπτύσσει με τον αστικό ιστό.

Κατά πόσο λοιπόν η χωροθέτηση, ο τύπος και η μορφή οργάνωσης ως παράμετροι επηρεάζουν τον χαρακτήρα του πανεπιστημίου και αντιστρόφως τι ρόλο έχουν στην ανάπτυξη της σχέσης πανεπιστημίου με την πόλη;

Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι παράμετροι της χωροθέτησης, της τυπολογίας και της μορφής μέσω της ιστορικής εξέλιξης των πανεπιστημίων στον διεθνή και στον ελλαδικό χώρο. Η ανάλυση των παραπάνω  παραμέτρων γίνεται με την παράθεση παραδειγμάτων χρονολογικά όπου παράλληλα σημειώνονται και τα χωρικά μοντέλα οργάνωσης των πανεπιστημίων καθώς και αυτά που επηρεάζονται από τις παραμέτρους που θέσαμε. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος μελετάται η περίπτωση της Λεμεσού με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως προς το χωρικό μοντέλο οργάνωσης των πανεπιστημιακών του εγκαταστάσεων (μοντέλο διάχυτης αστικής χωροθέτησης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων) και τι είδους αλληλεπιδράσεις αναπτύσσονται με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πόλη.        


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012