Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Πόζωτου Ανδρέα κΧρίστου Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα05/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αντρέας Πόζωτου, Αικατερίνη Ειρήνη Χρίστου

Τίτλος:ΤίτλοςΔημιουργία Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη της Λάρνακας.
Title:Design a Fine Arts School at the city of Larnaca


Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023, 10.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης  (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Διμέλλη Δεσποινα
Επίκουρη καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη δημιουργία συγκροτήματος Σχολής Καλών Τεχνών και κατά επέκταση δημόσιων χώρων, υπαίθριων και κλειστών, ώστε να επιτυγχάνεται ο κοινωνικός συσχετισμός. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο νότιο άκρο της πόλης Λάρνακας, στην Κύπρο, σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το ιστορικό τμήμα της πόλης, όπου χωροθετείται παράλληλα του παραλιακού μετώπου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αραιή δόμηση, με κτίρια που έχουν ως κύρια χρήση την κατοικία, με εξαίρεση το παραλιακό μέτωπο που συνδυάζει χρήσεις εστίασης και αναψυχής. Η περιοχή δεν διαθέτει δημόσιους ελεύθερους χώρους πέρα από τον παραλιακό πεζόδρομο και ποδηλατοδρόμο που έχει ως αφετηρία το παράκτιο μέτωπο του κέντρου πόλης που αποτελεί κύρια σύνδεση με την πόλη. Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται τόσο στην οργάνωση του κτιριακού συνόλου της σχολής, όσο και στην αστική διαμόρφωση (πλατείες, χώροι στάσης, πάρκο πρασίνου) ώστε να διαμορφωθεί μια αστική ενότητα με κοινωνικό, πολιτισμικό χαρακτήρα, ελκυστικό προς την ευρύτερη περιοχή. Η σύνδεση της σχολής με το παράκτιο μέτωπο γίνεται πιο άμεση με την σημειακή επέμβαση που γίνεται σε τμήμα της παραλιακής πλευράς. Η διαμόρφωση των δημόσιων ελεύθερων χώρων και ο συνδυασμός λειτουργιών της σχολής, ανοικτές προς το κοινό, στοχεύει στην απόδοση εξωστρεφούς χαρακτήρα προς το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα, στη δημιουργία  μιας γέφυρας επικοινωνίας του κοινού με την τέχνη. Απώτερος σκοπός του σχεδιασμού είναι η αναβάθμιση της περιοχής μέσω της Σχολής Καλών Τεχνών 
συμπεριλαμβανομένου και της αστικής διαμόρφωσης ώστε να αποτελεί ζωτικό μέρος της περιοχής και ευρύτερα της πόλης.     

   
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012