Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Θεάκου Σοφίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΣΟΦΙΑ ΘΕΑΚΟΥ

Τίτλος:Η “εναλλακτική” Μύκονος: Χωροταξική ανάλυση της Μυκόνου με βάση την τουρισμό και
προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού

Title:The ‘alternative’ Mykonos: spatial analysis of Mykonos based on tourism and prospects for the
Development of alternative tourism

Τετάρτη 5 Ιούλιου 2023 , 11.00 π.μ.
Σχεδιαστήριο 3ου ετους 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Διμέλλη Δέσποινα(επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος
Επίκουρος Καθηγητής Κεφαλογιάννης Νεκτάριος


Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική αφορά το νησί της Μυκόνου και την ανάπτυξη που παρατηρείται τις
τελευταίες δεκαετίες υπό το πρίσμα του μαζικού τουρισμού. Παρ’ όλο που το νησί της Μυκόνου
είναι παγκόσμιος γνωστό ως ένας από τους καλύτερους προορισμούς για καλοκαιρινές πολυτελείς
διακοπές, διασκέδαση και αναψυχή, μέσα από τη χωροταξική ανάλυση της φαίνεται ότι έχει και
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και εύκρατο κλίμα που ευνοεί την
ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού
μέχρι τις αρχές του 20ού αι. αλλοίωσε την εικόνα και το φυσικό περιβάλλον του νησιού και έκανε
αναγκαία την οριοθέτηση ΖΟΕ, ώστε να ελεγχθεί και ρυθμιστεί η δόμηση και οι χρήσεις που θα
αναπτύσσονταν στο νησί. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι, μέσα από αυτή την ανάλυση, να
καταλήξει σε προτάσεις ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη Μύκονο, όπως ο
γαστρονομικός, ο πολιτιστικός, ο αθλητικός, ο αγροτουρισμός ή ο τουρισμός υπαίθρου, ώστε να
περιοριστεί η μονόπλευρη ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού αναψυχής και να αναδειχθούν και
άλλα προϊόντα και δραστηριότητες που μπορεί να προσφέρει το νησί. Με αυτό τον τρόπο μπορούν
να αναζωογονηθούν ξανά ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παραγωγής που τα τελευταία
χρόνια εκλείπουν και να αναδειχθεί το νησί ως προορισμός για πολλαπλές δράσεις καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.


Abstract 

This thesis concerns the island of Mykonos and the development that has taken place in the last
decades in the light of mass tourism. Although the island of Mykonos is known worldwide as one of
the best destinations for luxury summer holidays, entertainment and recreation, through its spatial
analysis it seems to have a special natural beauty, remarkable traditional architecture and a
temperate climate that favours the development of tourist activities. However, the rapid
development of mass tourism until the beginning of the 20th century. altered the image and the
natural environment of the island and made it necessary to define a residential control area in
order to control and regulate the building and uses that would be developed on the island. The aim
of this paper is, through this analysis, to come up with proposals for the development of alternative
forms of tourism in Mykonos, such as gastronomic, cultural, sports, agrotourism or rural tourism, in
order to limit the one-sided development of mass leisure tourism and to highlight other products
and activities that the island can offer. In this way, the primary and secondary production sectors,
which have disappeared in recent years, can be revitalized and the island can be highlighted as a
destination for multiple activities throughout the year.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012