Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Kατζουράκη -Αρβανίτη Μόνικας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μόνικα Αρβανίτη - Κατζουράκη


Τιτλο:Παρουσιάσεις Ενδυμάτων: Εξέλιξη, Ανάλυση και Μέσα Σχεδιασμού.

Title:Fashion Shows: Evolution, Analysis and Designing Means.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 12:00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής: Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Επίκουρη καθηγήτρια Καθηγητής: Μανδαλάκη Μαρία
 Αναπληρωτής Καθηγητής: Ανδρεαδάκης Δημήτριος


Περίληψη

Στη παρούσα ερευνητική εργασία μελετάται ο προσδιορισμός, η ιστορική εξέλιξη των παρουσιάσεων ενδυμάτων και στην συνέχεια με την ανάλυση παραδειγμάτων παρουσιάσεων ενδυμάτων του 21ου αιώνα γίνεται εντοπισμός των νοηματικών και σχεδιαστικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε αυτές. Με αυτή την ερευνητική διαδικασία σχηματίζεται μία «γλώσσα» σχεδιασμού στο πλαίσιο των παρουσιάσεων ενδυμάτων. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί ένα προϊόν προσωπικής έρευνας και πρωτοβουλίας καθώς η έρευνα της ιστορικής εξέλιξης, η επιλογή και η ανάλυση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων, πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το προσωπικό μου ενδιαφέρον και αισθητική. Με την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των παρουσιάσεων ενδυμάτων, γίνεται εντοπισμός των χαρακτηριστικών χώρων και μέσων στο πλαίσιο των παρουσιάσεων ανά δεκαετία. Αυτό συμβάλλει στην κατανόηση του νοηματικού υπόβαθρου αυτών των εκδηλώσεων αλλά και των αναγκών της αγοράς της εκάστοτε χρονικής περιόδου. Στη συνέχεια, με την έρευνα και ανάλυση δεκάδων παρουσιάσεων ενδυμάτων, γίνεται εντοπισμός κοινών φερόντων χαρακτηριστικών σχεδιαστικών μέσων και τελικά, γίνεται η παρουσίαση αυτών των μέσων και των αποτελεσμάτων τους στο πλαίσιο τέτοιων εκδηλώσεων μόδας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012