Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Κονδύλη Γεωργίας-Άννας – Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα04/07/2023 09:15 - 10:15

Περιγραφή:

Τίτλος

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός στοχαστικά ανακατασκευασμένων 3D πορωδών δομών με τεχνικές προσθετικής κατασκευής.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Γιώτης Ανδρέας (Επιβλέπων)
  2. Βαρουχάκης Μανώλης
  3. Αραμπατζής Γιώργος (ΜΠΔ)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και την κατασκευή πορωδών συνθετικών δομών με χαρακτηριστικά ψαμμιτικών πετρωμάτων, καθώς και ο εργαστηριακός χαρακτηρισμός αυτών ως προς τη διαπερατότητά τους. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής της Σχολής ΜΗΧΟΠ για τη στοχαστική  ανακατασκευή τρισδιάστατων ψηφιακών δομών με βάση καθιερωμένα πρότυπα χωρικής κατανομής της πορώδους δομής σε συνδυασμό με εμπορικά προγράμματα σχεδιασμού αρχείων στερεολιθογραφίας προκειμένου να σχεδιαστούν δοκίμια γεωλογικών πορωδών μέσων. Σχεδιάστηκαν δομές  με  διαφορετικές τιμές σε τρεις χαρακτηριστικές παραμέτρους: το πορώδες, το μήκος χωρικής συσχέτισης της  στερεής φάσης και το πρότυπο χωρικής συσχέτισης. Χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική τρισδιάστατης (προσθετικής) εκτύπωσης με βάση το φωτοπολυμερισμό κατάλληλης ρητίνης προκειμένου να κατασκευαστούν δοκίμια με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.Τα εκτυπωμένα τρισδιάστατα δοκίμια χαρακτηρίστηκαν εργαστηριακά ως προς τη διαπερατότητά τους κατά Darcy με χρήση μίας διάταξη ροής που συνδυάζει αντλία ακριβείας και διαφορικό μανόμετρο με πολύ μεγάλη διακριτική ευκρίνεια. Συγκρίνοντας της εργαστηριακές τιμές της διαπερατότητας με θεωρητικά πρότυπα και δεδομένα της βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι κατάλληλη για σχεδιασμό ψηφιακών δομών με εξαιρετικό έλεγχο ως προς τα μικροσκοπικά τους χαρακτηριστικά προκειμένου να κατασκευαστούν πρότυπα γεωλογικών πορωδών με προκαθορισμένες μακροσκοπικές ιδιότητες. Υπήρξε καλή σύγκλιση  μεταξύ της θεωρητικά αναμενόμενης τιμής της διαπερατότητας και της μετρούμενης εργαστηριακά τιμής στα δοκίμια.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012