Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Νιθαυριανάκη Ιωάννας Νεοκλέους Χαραλάμπου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ – ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗ


Τίτλος:Άτλαντας επεμβάσεων του δημοσίου χώρου στις πόλεις-λιμάνια της Μεσογείου: επαναπροσδιορίζοντας το δυναμικό όριο του αστικού λιμένα
 
Title:Atlas of public space interventions in Mediterranean port cities: redefining the dynamic boundary of the urban port.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 16.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Διμέλλη Δεσποινα
Επίκουρος Καθηγητής Τέσσας Χρήστος


Περίληψη

Η πόλη-λιμάνι της Μεσογείου, ένα αλληλένδετο και αλληλεξαρτώμενο δίπολο για πολλούς αιώνες με ισχυρούς λειτουργικούς και συμβολικούς δεσμούς έχει εξελιχθεί στην σύγχρονη συνθήκη σε ένα αντικρουόμενο και συγκρουσιακό δίπολο. Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την μετατόπιση των εννοιών που συνοδεύουν την σχέση της πόλης και του λιμένα μέσα από την ιστορική περιπλάνηση στον μεσογειακό κόσμο, φτάνοντας στο σήμερα, με την χωρική συνύπαρξη μεταξύ υφιστάμενων αστικών ιστών και λιμενικών υποδομών να αντανακλά το μεσογειακό μοντέλο. Αναδεικνύοντας τους διαρκείς μετασχηματισμούς, τις αντίρροπες δυναμικές, τις παθογένειες, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της σύγχρονης μεσογειακής πόλης-λιμένα, η εργασία ανατρέχει στις σύγχρονες σχεδιαστικές στρατηγικές οι οποίες επιτυγχάνουν την υπέρβαση του «εγκαταλελειμμένου κατωφλιού» με σκοπό την ενεργοποίηση του λιμενικού μετώπου ως νέας αστικής κεντρικότητας. Ο «Άτλαντας» αποτελεί σημαντικό εργαλείο αφού μέσω της χαρτογράφησης των μεσογειακών πόλεων-λιμένων σκιαγραφεί τόσο τα στοιχεία που τις ενώνουν όσο και αυτά που τις διαχωρίζουν. Με βάση τα παραπάνω, η εργασία εστιάζει σε τρεις πόλεις-λιμάνια ως παραδειγματικές εφαρμογές, την Μασσαλία, το Παλέρμο και την Καρθαγένη που με κοινό εννοιολογικό εργαλείο το «κατώφλι», αντιπροσωπεύουν διαφορετικές στρατηγικές και συνθετικές επιλύσεις, με απώτερο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της «ζώνης διεπαφής» και την άρση του ορίου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012