Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Γουρουντή Ευχαρις κΙβόπουλου Χρήστου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4
Ώρα05/07/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Εύχαρις Γουρουντή Χρήστος Ιβόπουλος

Τίτλος:Συμμετοχικές Διαδικασίες και Ψηφιακή Κατασκευή: Μια πιλοτική σχεδιαστική εφαρμογή στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Title:«Participatory Processes and Digital Fabrication: A Pilot Case Study at the Technical University of Crete» 

Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023, 17.00 μ.μ.
Εργαστήριο ΤΙΕ LAB (Γ4.0.20) Κτίριο Γ4

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης(επιβλέπων )
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας
Επίκουρος Καθηγητής  Δημήτρης Ρότσιος


Περίληψη
    
Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά την πειραματικη σύμπραξη συμμετοχικών πρακτικών και τεχνικών ψηφιακής κατασκευής για την ενεργοποίηση ανεκμετάλλευτων κοινόχρηστων χώρων. Με αφορμή τη χαμηλή αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους ανοιχτούς  χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, γίνεται πιλοτική εφαρμογή της παραπάνω ερευνας στην πολυτεχνειούπολη.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012