Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αμπαδιωτάκη Πέτρου κΓιαννακοπούλου Νικολέτας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 20:00 - 21:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αμπαδιωτάκης Πέτρος  Γιαννακοπούλου Νικολέτα

Τίτλος:Εξέλιξη των χιονοδρομικών θερέτρων: 
Title:Ανάλυση υποδομών, ιστορίας και περιπτώσεων μελέτης

Evolution of Ski Resorts: Analysis of Infrastructure, History and Case Studies

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 20:00
Σχεδιαστήριο 2ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανίτα Καραμανέα
Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Τέσσας 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Τσάρας 

Περίληψη

Η ανθρώπινη απασχόληση με δραστηριότητες που της επιβάλλει η φύση για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών έχει εξελιχθεί από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, όπου αποτελεί αφορμή για ποικίλες εξορμήσεις και μορφές τουριστικής δραστηριότητας. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας και το φαινόμενο της αστικοποίησης διευκόλυναν αυτές τις μετακινήσεις των ανθρώπων, προσφέροντας ευκαιρίες επαφής με το φυσικό τοπίο για λόγους αναψυχής και διασκέδασης. 
Σε μία προσπάθεια κατανόησης της σχέσης του ανθρώπου με τις ορεινές περιοχές, η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στις απαρχές της χιονοδρομίας και του χειμερινού τουρισμού, εξετάζοντας την ιστορία των χιονοδρομικών υποδομών και την εξέλιξη των αντίστοιχων θερέτρων. Επιπλέον, διερευνάται η εξέλιξη τους σε τέσσερις χρονολογικές γενιές που παρουσιάζουν διαφορετικά μορφολογικά και σχεδιαστικά στοιχεία. 
Ωστόσο, στην σημερινή εποχή, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία αυτών των χιονοδρομικών θερέτρων, τα οποία με την σειρά τους προσπαθούν να βρουν βιοκλιματικά μοντέλα ανάπτυξης. 
Έτσι, μέσα από την ανάλυση της εξέλιξης και της χωροθέτησης τεσσάρων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων χιονοδρομικών πόλων έλξης,  ένα από κάθε χρονολογική γενιά, αναζητάμε την ύπαρξη ή μη βιώσιμων σχεδιαστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια συνύπαρξης και συνομιλίας με το φυσικό περιβάλλον, καθώς και προοπτικές για το μέλλον που προβάλλουν την διατήρηση του τοπίου.


Abstract 

Human engagement in activities imposed by nature to meet daily needs has evolved from ancient times to the present day, now serving as a catalyst for various excursions and forms of tourism. The progress of humanity and the phenomenon of urbanization have facilitated these movements of people, offering opportunities for contact with the natural landscape for entertainment purposes.

In an effort to understand the relationship between humans and mountainous regions, this research focuses on the origins of skiing and winter tourism, examining the history of ski infrastructure and the development of corresponding resorts. Additionally, it explores their evolution into four chronological generations that exhibit different morphological and design elements.

However, in today's era, climate change affects the smooth operation of these ski resorts, which in turn strive to find sustainable development models. Thus, through the analysis of the evolution and spatial positioning of four characteristic examples of ski attractions, one from each chronological generation, we seek the existence of viable design tools used in the effort of coexistence and dialogue with the natural environment, as well as prospects for the future that emphasize landscape preservation.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012