Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Αμπαδιωτάκη Πέτρου κ. Γιαννακοπούλου Νικολέτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 20:00 - 21:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αμπαδιωτάκης Πέτρος Γιαννακοπούλου Νικολέτα

Τίτλος:«Με της αυγής το φως υφαίνει υφάντρα έρωτα, κι ο Ψηλορείτης χιόνια»
Ένας νέος πόλος έλξης για ορεινή ψυχαγωγία: επανασχεδιασμός ενός βιώσιμου χιονοδρομικού κέντρου

Title:With the dawn light, weaver weaves love and Psiloritis snows.
A new attraction for mountain entertainment: redesigning a sustainable ski resort

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 21:00
Σχεδιαστήριο 2ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Πανίτα Καραμανέα
Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Τέσσας 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Τσάρας 


Περίληψη

Κοντά στα Ανώγεια, στα 1500 μέτρα περίπου υψόμετρο, όπου εντοπίζεται εδώ και τριάντα χρόνια το ξεχασμένο κέλυφος ενός παλαιού χιονοδρομικού κέντρου στο οροπέδιο της Νίδας, οι βορειοανατολικές πλαγιές του Ψηλορείτη και το έντονο ιστορικό στοιχείο της περιοχής, αποτελούν το υπόβαθρο για την δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για τους λάτρεις της χιονοδρομίας και τον ορεινών εξορμήσεων. Σε μια προσπάθεια αξιοποίησης του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου, της γεωμορφολογίας του εδάφους και σύνδεσής τους με την παράδοση και την μνήμη, αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου τύπου και βιώσιμου μοντέλου χιονοδρομικού κέντρου όπου θα μπορεί να ανταπεξέλθει κατά την διάρκεια όλου του χρόνου. Πραγματοποιείται αποκατάσταση του παλιού υφιστάμενου κελύφους και δημιουργία συμπληρωματικά μιας νέας υποστηρικτικής μονάδας (καταφύγιο) ενταγμένης στο τοπίο, με χρήσεις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων αλλά και των χιονοδρόμων. Συμπληρωματικές συνθετικές αρχές που υιοθετήθηκαν στον σχεδιασμό ήταν η διαμόρφωση υπαίθριων χωρών συνάθροισης με μια κεντρική πλατεία που λειτουργεί ως σημείο άρθρωσης των δύο μονάδων. Τέλος, σε ένα πλαίσιο ενεργοποίησης της ευρύτερης περιοχής και με σκοπό την ανάδειξη της κουλτούρας και των παραδοσιακών οικισμών της, δημιουργείται ένα μονοπάτι πεζοπορίας και ποικίλων δραστηριοτήτων, με την ενσωμάτωση της διαδρομής Ε4 και με σταθμούς σε σημεία ενδιαφέροντος. Η έντονη γεωμορφολογία και οι κατασκευές από ξερολιθιά (μητάτα) που συναντώνται στην διαδρομή, συγκροτούν μια ενδιάμεση συνθήκη «συνάντησης» ανάμεσα στην άγρια ζωή, την κοινωνία, την παράδοση και την μνήμη.

Abstract 

Near Anogeia, at an altitude of approximately 1500 meters, where the forgotten shell of an old ski resort in the Nida plateau has been located for thirty years, the northeastern slopes of Psiloritis and the rich historical element of the area form the backdrop for the creation of a new attraction for ski and mountain enthusiasts. Τhe subject of this thesis is the creation of a modern and sustainable model of a ski resort that can operate year-round. Restoration of the existing old shell is carried out, and a new supporting unit (shelter) integrated into the landscape is created, with necessary uses to serve the guests as well as the ski slopes. Additional synthetic principles adopted in the design include the formation of outdoor gathering spaces with a central square that serves as the articulation point between the two units. Lastly, within the context of activating the broader area and aiming to showcase the culture and traditional settlements, a hiking trail and various activities are created, incorporating the E4 route with stations at points of interest. The pronounced geomorphology and the dry-stone constructions encountered along the route constitute an intermediate condition of "encounter" between wildlife, society, tradition, and memory.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012