Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Χατζοπούλου Αθανασία - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αθανασία Χατζοπούλου

Τίτλος:Δημόσιοι χώροι στο Σουφλί Έβρου
Title:Public spaces in Soufli Evrou

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 12.00μμ
 Σχεδιαστήριο 2ου έτους


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος (επιβλέπων)
 Επίκουρος Καθηγητής Κεφαλογιάννης Ιωάννης Νεκτάριος
Επίκουρη Καθηγήτρια Καραγιάννη Άννα


Περίληψη

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη δημόσιων χώρων στο Σουφλί Έβρου, προωθώντας την συμμετοχή της κοινότητας και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
 Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός αστικού δημόσιου πάρκου με την επαναφορά ενός ρέμματος και την δημιουργία γεφυρών για την σύνδεση των χώρων του πάρκου, καθώς και την αποκατάσταση δύο υφισταμένων μικρών πλατειών σε κοντινή απόσταση από το πάρκο. Το έργο αυτό αποσκοπεί στη μετατροπή αυτών των χώρων σε λειτουργικούς και αισθητικά ευχάριστους χώρους που προσφέρουν στην τοπική κοινότητα ένα ευρύ φάσμα αναγκών και επιθυμιών.
  Ο σχεδιασμός του πάρκου περιλαμβάνει προσεκτικά διαμορφωμένους χώρους με πράσινο, περιπατητικές διαδρομές, περιοχές καθίσματος και διαδραστικές εγκαταστάσεις που προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Επιπλέον, η αποκατάσταση των δύο μικρών πλατειών συμπληρώνει τη δημιουργία του αστικού δημόσιου πάρκου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ευέλικτες εναλλακτικές καταστάσεις καθίσματος, βελτιωμένο φωτισμό και βελτιωμένη προσβασιμότητα για να εξασφαλίσει την χρηστικότητα τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μέσω της διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας αυτών των πλατειών, ενώ εισάγονται σύγχρονα στοιχεία σχεδιασμού, το έργο δημιουργεί χώρους που γέφυρωνουν το παρελθόν με το παρόν, τιμώντας την παράδοση του χωριού ενώ αναδεικνύει τις σύγχρονες ανησυχίες.


Abstract 

This thesis aims at the development of public spaces in Soufli Evros , promoting community participation and improving the quality of life of the residents.
  The project includes the creation of an urban public park by restoring a stream and creating bridges to connect the park areas, as well as the restoration of two existing small squares in close proximity to the park. This project aims to transform these spaces into functional and aesthetically pleasing spaces that offer the local community a wide range of needs and desires.
   The park design includes carefully landscaped green spaces, walking paths, seating areas and interactive installations that promote social interaction.
In addition, the restoration of the two small squares complements the creation of the urban public park. The design includes flexible alternative seating positions, improved lighting and improved accessibility to ensure their usability during the day and night by all social groups. By preserving the historical and cultural significance of these squares while introducing contemporary design elements, the project creates spaces that bridge the past with the present, honoring the village's tradition while highlighting contemporary concerns

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012