Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τρουλλινού Ιωάννου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα05/07/2023 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ


Τίτλος:Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | μια αναζήτηση στις αθηναϊκές κατοικίες του 19ου και 20ου αιώνα.
Title:THE MICROCOSM OF THE KITCHEN | a search in Athenian residences of the 19th and 20th century.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2016, 18.00 μ.μ.
Γ4

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής Τέσσας Χρήστος


Περίληψη

Σκοπός της εν λόγω ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της εξέλιξης του χώρου της κουζίνας στις αθηναϊκές κατοικίες του 19ου και 20ου αιώνα. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο χώρος της κουζίνας στους διάφορους τύπους κατοικίας (αστικά μέγαρα, μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, εργατικές και προσφυγικές κατοικίες), που εμφανίζονται στην πρωτεύουσα, τη χρονική περίοδο που αναφέρθηκε, όπως αποτυπώνονται μέσα από σχέδια, φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής και διαφημίσεις. Σαν χώρος, η κουζίνα έχει κεντροβαρικό ρόλο στη καθημερινότητα των χρηστών της και γενικότερα στο ανθρώπινο κατοικείν, αφού περιλαμβάνει αναμεμειγμένα λειτουργίες όπως, παρασκευή και κατανάλωση φαγητού, αποθήκευση και διατήρηση των τροφίμων, καθαριότητα και συχνά διημέρευση. Η μελέτη αποτελεί σημείο τομής αρχιτεκτονικών και κοινωνιολογικών παρατηρήσεων μιας και στον χώρο της αντικατοπτρίζονται οικονομικές, ταξικές, έμφυλες σχέσεις και εστιάζει στη λειτουργική της οργάνωση, τον εσωτερικό της διάκοσμο και εξοπλισμό, τη σχέση της με τους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας και το ρόλο της για τον εκάστοτε χρήστη. Η ερμηνεία επιχειρείται με όχημα τον εκσυγχρονισμό, για να γίνει διακριτό, ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά παραμένουν σταθερά και ποια αλλάζουν κατά την εξεταζόμενη περίοδο.  


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012