Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κΣημαρέση Παρασκευή -Δήμητρα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΜΑΡΕΣΗ

Τίτλος:Διαδραστική αρχιτεκτονική σε σχολικές αυλές, τι μπορούν να μας μάθουν τα παιδιά;
Title:Interactive architecture in schoolyards, what can children teach us?

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 14.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 4ου έτους 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας (επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτριος
Επίκουρη Καθηγήτρια Καραγιάννη Αννα


Περίληψη

Η εισαγωγή της διαδραστικής αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον του σχολικού προαυλίου αποτελεί την βασική προσέγγιση της έρευνας. Αρχικά προσεγγίζεται η έννοια της διαδραστικής αρχιτεκτονικής, αποδομούνται οι παράγοντες που την συνθέτουν, δηλαδή ο χρήστης, ο σχεδιαστής και η υλικότητα, καταγράφονται οι μελλοντικές δυνατότητες και τέλος παρατίθενται υλοποιημένα παραδείγματα. Στην συνέχεια προσεγγίζεται η έννοια της σχολικής αυλής, δημοτικού σχολείου, και οι εκφάνσεις της, ως μέσου εκπαίδευσης και ως μέσου παιχνιδιού και δίνονται παραδείγματα. Ταυτόχρονα η έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξετάζει πως παιδιά πρώτης δημοτικού διαμορφώνουν αυτόνομες χωρικές ενότητες και πως δομούν τις σχέσεις μεταξύ αυτών και του περιβάλλοντος τους, που στην παρούσα περίπτωση είναι το σχολικό προαύλιο. Η έρευνα θα έχει δύο στάδια. Το ατομικό που είναι μικρής κλίμακας, έχει μορφή σύντομης χειροτεχνίας και πραγματοποιείται εντός της αίθουσας. Το ομαδικό αγγίζει την φυσική κλίμακα των παιδιών, πραγματοποιείται στο προαύλιο και έχει την μορφή παιχνιδιού και ζωγραφικής. Επίσης μέσω της έρευνας εξετάζονται ζητήματα συμπεριληπτικού σχεδιασμού. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα σχετικά με την διαδραστική σχολική αυλή.
Λέξεις κλειδιά: Διαδραστική αρχιτεκτονική, σχολική αυλή, έρευνα, παιχνίδι, ζωγραφική
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012