Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Νικηφορίδη Αγγελικής-Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 20:00 - 21:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αγγελική Νικηφορίδη


Τίτλος:«Η μοναξιά στις σύγχρονες πόλεις: αναζητώντας συνθήκες κοινωνικής ενεργοποίησης στον αστικό χώρο»
Title:«Loneliness in contemporary cities:  searching for circumstances of social activation in the urban landscape» 

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 20.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 2ου έτους 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Αλκέτας - Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δέσποινα Διμέλλη
Επίκουρος Καθηγητής, Σπύρος Κακάβας 

Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία μελετά τη σχέση της μοναξιάς με τη τρίτη ηλικία, καθώς και την ανάπτυξη μιας σχεδιαστικής λύσης που μπορεί να συμβάλλει στην διαχείριση του φαινομένου εντός των σύγχρονων πόλεων. Κεντρικός άξονας για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί η επανασύνδεση των ηλικιωμένων με τα παιδιά, ένα σημείο – κλειδί στην αποκατάσταση των κοινωνικών σχέσεων και την επανένταξη της ηλικιακής ομάδας στη κοινωνία (διαγενεακή πρακτική). 
Παρουσιάζονται οι ορισμοί που βοηθούν στη κατανόηση του φαινομένου για τη σχεδιαστική προσέγγιση (ορισμός μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης), καθώς και η σχέση του αστικού περιβάλλοντος με τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Μέσω του συνόλου της ερευνητικής διαδικασίας (προσδιορισμός απαραίτητων εννοιών, ανάλυση σχεδιαστικών παραμέτρων, καθορισμός χωρικού μοντέλου για τη σχεδιαστική λύση), αναπτύσσεται ένα υπόβαθρο σχεδιασμού πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί η δημιουργία συμπεριληπτικών χώρων για τις δύο ηλικίες, καθώς και για τα ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012