Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κορκίδη Ιωάννου κΠασχαλίδη Μυρτώς- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΜΥΡΤΩ 


Τίτλος:Από την Τούζλα στην Κάτω Σούδα. Το χωρικό και κοινωνικό αποτύπωμα των
ιστορικών μεταβολών στον Οθωμανικό οικισμό. 

Title:From Tuzla to Kato Souda. The spatial and social imprint of the historical alterations in the Ottoman settleme
Τεταρτη 5 Ιουλίου 2023, 11.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης (επιβλέπων)
Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος 
Καθηγήτρια Κωτσάκη Αμαλια


Περίληψη

Η περιοχή της Κάτω Σούδας, παλιότερα γνωστή ως Τούζλα, χρονολογείται στην όψιμη
Οθωμανική περίοδο της Κρήτης, στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Χαρακτηρίζεται
από την οργανωμένη δόμηση με ορθοκανονικό σχέδιο, η οποία την διαφοροποιεί τόσο
σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή όσο και με τον γνώριμο τρόπο δόμησης των
οικισμών της Οθωμανικής Κρήτης. Το ενδιαφέρον κεντρίζει ο ρυθμός των προσόψεων
των κτηρίων κατά μήκος των οδών Κανάρη και Πλωτάρχου Μαριδάκη, αλλά και οι
παλαιότερες φωτογραφίες που προδίδουν την ύπαρξη ενός μικρού μιναρέ. Παρά τον
μεγάλο όγκο των επεμβάσεων, η γειτονιά και τα κτιριακά κελύφη φαίνεται να διατηρούν
πολλά από τα χαρακτηριστικά τους στο πέρασμα του χρόνου. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον
προκαλεί το ιστορικό πλαίσιο και οι κοινωνικές συνθήκες στα οποία διαδραματίζονται οι
εκάστοτε μετασχηματισμοί της περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίοδος μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς τότε μεγάλο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκε
στην Κρήτη. Η γειτονία της Κάτω Σούδας αποτέλεσε τόπο κατοικίας προσφύγων,
γεγονός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική δομή και τον χαρακτήρα της
περιοχής. 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης στη γειτονία της Κάτω
Σούδας, πρωτίστως από αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής άποψης και δευτερευόντως υπό το πρίσμα των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών της εκάστοτε περιόδου.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012