Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μανίκα Μαρίας -Ελένης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4
Ώρα05/07/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μαρία-Ελένη Μανίκα

Τίτλος:Η ‘Τοπογραφία’ του Χρόνου. 
Ωρολογοστάσια στις ελληνικές πόλεις από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα.

Title:The ‘Topography’ of Time. 
Clock towers in the Greek cities from the 15th to the 20th century.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 5 μ.μ.
Αίθουσα συνεδριάσεων, Κτήριο Γ4

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη 


Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του διαλόγου που αναπτύσσουν οι πύργοι ωρολογίων με το αστικό τοπίο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του τρόπου με τον οποίο εντάσσεται η έννοια του χρόνου στην πόλη μέσω του πύργου ωρολογίου, καθώς και η συμβολή του τελευταίου στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν 81 δημόσιοι πύργοι ωρολογίων που κατασκευάστηκαν σε 75 πόλεις και χωριά της Ελλάδας από τα μέσα του 15ου  αιώνα έως και τα τέλη του 20ου. Η μελέτη επιχειρεί να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης και διάδοσης των δημόσιων πύργων ρολογιών στον ελλαδικό χώρο από την πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνισή τους το 1463 στο Χάνδακα (Ηράκλειο) Κρήτης, έως και τη σταδιακή χρηστική απαξίωσή τους στα μέσα του 20ου αιώνα με τη διάδοση των ατομικών και οικιακών ρολογιών. Το δημόσιο ρολόι, απόρροια των μετασχηματισμών του Μεσαίωνα στα πεδία του εμπορίου, της εργασίας και της τεχνολογίας, συντέλεσε στην εκκοσμίκευση του χρόνου και τη σταδιακή απαγκίστρωσή του από τη θρησκευτική, την πολιτική και τη στρατιωτική εξουσία. Η επιλογή του αστικού πύργου για την τοποθέτηση του ρολογιού έθεσε σε κίνηση μια διαδικασία λειτουργικής αναγέννησης της δομής της πόλης που ενίσχυσε την τοπογραφική και μνημειακή αναφορά του.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012