Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ανδρέα Χατζηδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/07/2023 09:15 - 10:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Χατζηδάκης

Αριθμός Μητρώου: 2017010161

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Βιομηχανία 5.0: Προκλήσεις και εφαρμογές στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και στη μαζική εξατομίκευση

Τίτλος στα Αγγλικά: Industry 5.0: Challenges and applications in supply chain management and mass customisation

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επιβλέπων: Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Ευστράτιος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ελευθέριος Δοϊτσίδης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας με στόχο την ικανοποίηση της μαζικής παραγωγής είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0). Η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών έχει οδηγήσει σε περισσότερο συνδεδεμένα συστήματα παραγωγής με αποτέλεσμα τη συνεχόμενα αυξανόμενη απόδοση τους. Από την άλλη, η Βιομηχανίας 5.0 (Industry 5.0) στοχεύει στη δημιουργία συστημάτων παραγωγής που θα είναι πιο ανθρωποκεντρικά και ανθεκτικά σε διαταραχές, και θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητας του πλανήτη. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργασίας των τεχνολογικών λύσεων με τους ανθρώπους για την διευκόλυνση τους στις εργασίες τους και όχι στην αντικατάσταση τους από αυτές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι στόχοι της Βιομηχανίας 5.0 και τα οφέλη που παρέχει. Γίνεται ανάλυση των βασικών τεχνολογικών καινοτομιών στις οποίες στηρίζεται καθώς και των προκλήσεων για την επιτυχή εφαρμογή τους. Έμφαση δίνεται στις λύσεις που προσφέρει η Βιομηχανία 5.0 τόσο στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων όσο και στη μαζική εξατομικευμένη παραγωγή, μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The digital transition of industry towards supporting mass production is one of the main goals of Industry 4.0. The development of enabling digital technologies has led to more connected production systems with ever-increasing efficiency. Industry 5.0, on the other hand, aims to create production systems that are more human-centric and resilient, contributing to the sustainability of the planet. At the same time, it aims to improve the collaboration of technological solutions with the human element to facilitate and not to replace it. This thesis analyses the main the objectives of Industry 5.0 and the benefits it provides. The main technological innovations on which it is based are presented as well as the challenges for their successful implementation. Emphasis is given to the solutions offered by Industry 5.0

both in supply chain management and in mass-customisation, through the presentation and analysis of specific use cases.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 7/7/2023

Ώρα: 9:15

Εξ αποστάσεως παρουσίαση: https://tuc-gr.zoom.us/j/81671181933?pwd=STRyS2YzVVJUWEYvVEJIZ0xLbzRaZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012