Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γιώργου Τσουμάνη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Τσουμάνης

Αριθμός Μητρώου: 2014010107

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας ένδυσης

Τίτλος στα Αγγλικά: Financial analysis of a clothing company

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας ένδυσης εντός μίας τετραετίας και ως δείγμα χρησιμοποιήθηκε η LIFE UP LTD, αντιπρόσωπος ενός μεγάλου brand στη χώρα μας, αλλά́ και στο εξωτερικό́. Χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους όπως οι αριθμητικοί δείκτες και οι οριζόντιες και κάθετες αναλύσεις, η εργασία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εταιρείας, τις αδυναμίες της, την οικονομική βιωσιμότητά της και τις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει για τη βελτίωση της θέσης της. Επιπλέον, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η πανδημία του COVID-19 επηρέασε τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα, αλλά και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τέλος, η εργασία συνοψίζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση μέτρων με σκοπό την βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και της οικονομικής βιωσιμότητας της εν λόγω εταιρείας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 12/07/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012