Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Τσιάπαλη Όλγας - Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ' αποστάσεως με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα14/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Αξιολόγηση δειγμάτων τάλκη από Ελλάδα και Αίγυπτο για χρήση στην κοσμετολογία.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Δρ. Γεώργιος Χρηστίδης, Καθηγητής, Σχολή ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων).
2. Δρ. Πλάτων Γκαμαλέτσος , Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή ΜΗΧΟΠ
3. Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου, ΕΔΙΠ.

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία και κυρίως η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς έναν πιο οικολογικό και υγιεινό τρόπο ζωής. Η επιστήμη της κοσμετολογίας στη προσπάθειά της να εισέλθει σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής, αυξάνει την έρευνα πάνω στα φυσικά καλλυντικά. Σημαντικός υποστηρικτής της στην προσπάθεια αυτή αποτελούν τα ορυκτά. Στην παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αξιολόγηση του ορυκτού τάλκη από περιοχές της Αιγύπτου και από τον Ελλαδικό χώρο για τη χρήση του ως πρώτη ύλη στην παρασκευή καλλυντικών. Η έρευνα εστιάζεται στη καθαρότητα των δειγμάτων, αλλά και στις ιδιότητες του χρώματός τους. Αρχικά διεξήχθησαν ορυκτολογικές αναλύσεις με Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD), επιβεβαιώνοντας την ορυκτολογική καθαρότητα των περισσότερων δειγμάτων. Συγκεκριμένα, ο τάλκης ήταν η κύρια ορυκτολογική φάση συνοδευόμενος από λίγες προσμίξεις, με εξαίρεση ένα δείγμα στο οποίο ταυτοποιήθηκε μια μικρή ποσότητα σερπεντίνη. Έπειτα πραγματοποιήθηκε χημική ανάλυση με Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ Φθορισμού (XRF) μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα δείγματα κατείχαν ποιότητα καλλυντικών, εκτός από δύο δείγματα που παρατηρήθηκε η παρουσία τοξικών ιχνοστοιχείων. Επιπρόσθετα, έγινε κοκκομετρική ανάλυση των δειγμάτων με κοκκομετρικό αναλυτή σκέδασης ακτίνων Laser, για την διαπίστωση των επιθυμητών κοκκομετρικών ορίων του τάλκη στην κοσμετολογία. Τέλος στα δείγματα πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός ιδιοτήτων χρώματος (με τo χρωματικό μοντέλο CIELab), για την εύρεση της διαφοράς από το τέλειο λευκό που επιβεβαίωσε την ικανότητά τους για πιθανή χρήση ως αντηλιακά φίλτρα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012