Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

31
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλείου Παπαγεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα31/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΜΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - MSc IN PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING

 

Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Παπαγεωργίου

Αριθμός Μητρώου: 2021019010

 

Τίτλος: Αξιολόγηση αειφορίας ενεργειακών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας

Title: Sustainability assessment of electricity generation sources

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επιβλέπων: Βασίλειος Κουϊκόγλου

Συνεπιβλέπων: Βασίλειος Μανουσιουδάκης

Μέλος: Ευστράτιος Ιωαννίδης

 

Περίληψη: Η ενέργεια αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό για την ανθρώπινη ανάπτυξη αλλά η παραγωγή και η κατανάλωση της συνδέονται με την περιβαλλοντική ρύπανση καθώς και με την υποβάθμιση των φυσικών πόρων. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια από τις πιο βασικές πηγές ενέργειας παγκοσμίως και η κατανάλωσή της αυξάνεται ραγδαία σύμφωνα με την τάση του εξηλεκτρισμού και της αυτοματοποίησης. Σε αυτή την διατριβή αναλύουμε διάφορες περιβαλλοντικές και ανθρώπινες πτυχές της αειφορίας για διαφορετικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως υδροηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα κλπ. Ορίζουμε δείκτες αειφορίας και συλλέγουμε δεδομένα για κάθε πηγή ενέργειας. Οι δείκτες συνδυάζονται στον συνολικό δείκτη αειφορίας χρησιμοποιώντας ασαφή λογική. Παρουσιάζεται σύγκριση μεταξύ πηγών ενέργειας από άποψη βιωσιμότητας. Η ανάλυση ευαισθησίας αποκαλύπτει τους σημαντικότερους δείκτες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα κάθε πηγής.

Summary: Energy is an important driver of human development, but its generation and use are associated with environmental pollution and degradation of natural resources. Electricity is one the main components of global energy use. Its consumption is growing rapidly according to the trend of global electrification and automation. In this thesis we analyze various environmental and human aspects of sustainability for different sources of electric energy, such as hydro power, fossil and nuclear fuels and so on. We define indicators pertaining to these sustainability aspects and collect data for each energy source. The indicators are combined into an overall sustainability index using fuzzy logic. A comparison of the energy sources in terms of sustainability is presented. A sensitivity analysis reveals the most important indicators affecting the sustainability of each source.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

31/07/2023

10.00 π.μ.

 

Σύνδεσμος https://tuc-gr.zoom.us/j/97231560942?pwd=OUtoRnIrWCtMZGpIM3ZDWmVCTlFPUT09

Meeting ID: 972 3156 0942

Password: 230063

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012