Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κΛιόφαγου Γιάννου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα12/07/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

Τίτλος:Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Τitle:THE CONTINUITY AND REUSE OF THE HISTORICAL BUILDINGS. ANALYSIS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURAL APPROACHES.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, 15.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ασλανίδης Νικόλαος


Περίληψη
Διερευνώντας την ιστορία ανιχνεύουμε παράγοντες που ωθούν στην επαναχρησιμοποίηση και το μετασχηματισμό των ιστορικών κτιρίων. Οι κοινωνικές συνθήκες, οι πολιτικές επιδιώξεις, η ανάγκη  διατήρησης της μορφής τους, η αυθεντικότητα των υλικών δομής είναι μερικοί από αυτούς. Εξετάζοντας τις προσεγγίσεις των αρχαίων κτιρίων στους ιστορικούς χρόνους και τις θεωρητικές απόψεις του παρελθόντος, αντιλαμβανόμαστε τη ποικιλία των προβληματισμών και των αναζητήσεων. Η μνήμη, η ιστορία, το έργο τέχνης, η σχέση με το παρελθόν, επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοινοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Με τη συστηματοποίηση της πρακτικής και τον ορθολογικό τρόπο ανάλυσης,  η προσέγγιση των ιστορικών μνημείων περνάει σε μια νέα περίοδο τον 20ο αιώνα. Διεθνείς συνθήκες και ανταλλαγές απόψεων ευαισθητοποιούν την ανθρωπότητα σε σχέση με τη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Με βάση τα προηγούμενα διενεργείται ανάλυση - αξιολόγηση σύγχρονών επεμβάσεων - επεκτάσεων ιστορικών δομών, υπό το πρίσμα τριών πεδίων (πεδίο συνεχειών χρήσης-τύπου-όγκου, πεδίο σχέσεων αρχαίου-νέου, πεδίο επανερμηνειών). Επιχειρείται έτσι η πολύπλευρη διερεύνηση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και επανένταξης πέντε παραδειγμάτων  στο σύγχρονο αστικό και μη περιβάλλον.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012