Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γεωργίου Μπελαδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μπελαδάκης

Αριθμός Μητρώου: 2010010094

 

Θέμα

Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε μονάδα τυποποίησης ελαιόλαδου

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Η μελέτη για τη δημιουργία ενός τυποποιητήριου ελαιόλαδου στην Κρήτη, δημιούργησε την πρακτική ανάγκη για την εξέταση της απαίτησης των ενεργειακών αναγκών της μονάδας και τον τρόπο κάλυψης της με εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Η μελέτη της μονάδας ανέδειξε ότι τα τετραγωνικά μέτρα του θερμαινόμενου χώρου είναι 271.40 m2 και με βάση το χώρο της μονάδας υπολογίστηκαν και οι ενεργειακές απαιτήσεις της, οι οποίες ανέρχονται στις 75.400 kWh/έτος.

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη σκίασης, ηλιασμού και χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πάνελ στη μονάδα της βιοτεχνίας, μελετήσαμε τέσσερις διαφορετικές λύσεις ώστε να καλύψουμε της απαιτήσεις της μονάδας. Η χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ έγινε στην ταράτσα της μονάδας, για καλύτερη εξοικονόμηση χώρου.

Με βάσει τα αποτελέσματα που λάβαμε, φαίνεται ότι το βέλτιστο σενάριο για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της μονάδας είναι το τέταρτο, το οποίο περιλαμβάνει σταθερά πλαίσια μονής όψης δυναμικότητας 49.95 kW. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε καθώς αυτή η λύση καλύπτει επαρκώς τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας και έχει πολύ υψηλό εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) (μικρή διαφορά δεύτερο στην κατάταξη των σεναρίων) και με μεγάλη διαφορά στην κατάταξη μεγαλύτερη Παρούσα Αξία (PW).

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 13/7/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/99639258378?pwd=WHVYTUZLTVFvT3MwMHUza0lkTnBlQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012