Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τριβέλλα Ισιδώρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2023 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τριβέλλας Ισίδωρος

Αριθμός Μητρώου: 2016010103

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση οργανικών αστικών απορριμμάτων σε μικρό ημιαστικό Δήμο με την χρήση του μοντέλου WARM

Τίτλος στα Αγγλικά: Environmental benefits from the alternative management of municipal organic waste in a small semi-urban municipality using the WARM model

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Καθηγητής

 

Περίληψη

Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε προσεγγίζοντας διεξοδικά τις περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών απορριμμάτων. Αφού αρχικά αποσαφηνίστηκε ο όρος αστικά στερεά απόβλητα δόθηκαν αριθμητικά δεδομένα για τον όγκο τους σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και μελλοντικές προβλέψεις για την διαχείριση τους είτε προέρχονται από χώρες υψηλού είτε χαμηλού εισοδήματος. Στη συνέχεια, διαχωρίστηκαν τα οργανικά από τα ανόργανα αστικά απόβλητα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency) να αποκαλεί τα οργανικά « waste » και να δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία για την χρήση τους. Στο προσκήνιο εμφανίζεται η κυκλική οικονομία με εξέχουσα την κομποστοποίηση και την αναερόβια χώνεψη για την επαναχρησιμοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Εκτενής αναφορά γίνεται ακολούθως στα στάδια, τις μεθόδους και τις παραμέτρους της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνεψης, όπως και τα κυριότερα οφέλη της. Με την έρευνα του EPA στις ΗΠΑ και ειδικότερα στο Μέριλαντ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας τους εδάφους, την προσφορά νέων θέσεων απασχόλησης, την δημιουργία της πράσινης βιομηχανίας και την διαχείριση των αποβλήτων πριν την είσοδο τους στην ροή.

Τα αποκαλούμενα απόβλητα « MSW » έχουν ανακηρυχθεί σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας των οποίων η αντιμετώπιση και περιβαλλοντική αξιοποίηση παρακολουθείτε στο διάστημα 1960-2018, με ιδιαίτερη μνεία στις τάσεις της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Παράλληλα, παρατίθενται πορίσματα ερευνών της ανεξάρτητης αρχής ECN (European Compost Network) όπως και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά απαραίτητη την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων με εξέχοντα το ρόλο του ποιοτικού κομπόστ. Απώτερος σκοπός προβάλλεται η ανάπτυξη μέχρι το 2035 των μεθόδων αυτών.

Ολοκληρώνοντας, η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην χώρα μας που βάσει στοιχείων των αρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υστερεί στην διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων συγκριτικά προς την υπόλοιπη Ευρώπη και των θέσεων της για ενεργειακή ουδετερότητα μέχρι το 2050. Για την

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αναλαμβάνοντας αρκετά έργα σε ολόκληρη την χώρα όμως η υγειονομική κρίση του Covid 19 καθυστέρησε ή ακόμα και ματαίωσε μερικά από τα έργα του ΕΣΔΑ. Το έργο το οποίο θα μελετήσουμε είναι η μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στον ΧΥΤΑ Αρχανών – Αστερουσίων στην Κρήτη, αναλυτικότερα παρουσιάζονται όλα τα στάδια λιπασματοποίησης, κομποστοποίησης, μηχανικής υποστήριξης αλλά και συστημάτων ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας. Τέλος με την χρήση του μοντέλου WARM (Waste Reduction Model) είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε και να αναλύσουμε τα οφέλη που θα έχει αυτή η μονάδα παραγωγής τόσο στο περιβάλλον όσο και στους πολίτες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/7/2023

Ώρα: 10:30

 

Χώρος Εξέτασης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0VzxNISeWELW013JgEcEp37o5OfKCzlo58xF_Ylat41%40thread.tacv2/1689069273418?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8940084-7e60-46ee-b1480fcec483d833%22%2c%22Oid%22%3a%22e2418648-70e0-4e63-a3ab-2f481c8c8a71%22%7d

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012