Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κας. Φωτεινής Ηλιοπούλου - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ηλιοπούλου Φωτεινή

Α.Μ.: 2017050003

Ημερομηνία Παρουσίασης: Παρασκευή 14/7/23

Ώρα:14:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09

Meeting ID: 289 043 2191

Password: 090768

 

Θέμα ΔE «Η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Title «The contribution of Geographic Information Systems in Water Resources Management »

 

Επιβλέπων: Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1Καρατζάς Γεώργιος

2Νικολαϊδης Νικόλαος

3Παρανυχιανάκης Νικόλαος

 

Περίληψη:

Παρά την επικρατούσα γνώμη ότι σ’ έναν κόσμο που η τεχνολογία «ανθίζει» αδιάκοπα , η φύση «μαραζώνει», τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών παρέχουν χρήσιμα εργαλεία τόσο για την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την αναβάθμισή του. Στο πλαίσιο της  παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην διαχείριση των υδατικών πόρων. Με την κλιματική αλλαγή να προκαλεί επιτακτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι πλημμύρες και η ξηρασία, είναι αναγκαίες οι σύγχρονοι μέθοδοι τόσο για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων όσο και για την ορθολογική διαχείρισή τους.  Σήμερα, οι πιέσεις που δέχονται οι υδατικοί πόροι αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό καθιστώντας την βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους μείζονος σημασίας για την προστασία και την διατήρηση του υδάτινου περιβάλλοντος. Η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην ολοκληρωμένη διαχείριση ενός υδάτινου πόρου είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Παρέχουν γεωχωρικά και περιγραφικά ψηφιακά δεδομένα, τα οποία μπορούν να τα ομογενοποιήσουν, αφού συχνά προέρχονται από διαφορετικές πηγές, αλλά και επισπεύδουν τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων με την δυνατότητά τους να συνδυάζονται με υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα. Εκτός των πλεονεκτημάτων τους όσο αφορά την απόκτηση πληροφοριών, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών πρωταγωνιστούν και στην λήψη αποφάσεων καθώς σε ένα περιβάλλον Geographic Information System (GIS) μπορεί να γίνει πολυκριτηριακή ανάλυση η οποία επιφέρει έναν κατανοητικό τελικό χάρτη που καθορίζει στην περιοχή μελέτης ποιες περιοχές είναι επιρρεπείς σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, είτε αυτοί αφορούν τα επιφανειακά ύδατα (πλημμυρική επικινδυνότητα, τρωτότητα στη ρύπανση) είτε τα υπόγεια (κίνδυνος μόλυνσης, τρωτότητα υπόγειου υδροφορέα). Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών έχουν σημειωθεί και σε τομείς όπως συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για αγροτική άρδευση και τεχνητό εμπλουτισμό. Η χρήση τους ως αναλυτικά εργαλεία  εξοικονομεί χρόνο και κόστος στους φορείς διαχείρισης και ενισχύουν την ικανότητα των ερευνητών και των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για την διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης των υδάτων.

 

Abstract:

Despite the prevailing opinion that in a world where technology is constantly "flourishing ", nature is "withering away", Geographical Information Systems provide useful tools both for understanding the natural environment and for enhancing it. In this thesis, the applications of Geographical Information Systems in water resources management are presented in detail. With climate change urgently causing extreme weather phenomena, such as floods and droughts, modern methods are necessary both to avoid such problems and to manage them rationally.  Today, the pressures on water resources are increasing rapidly, making their sustainable and integrated management of major importance for the protection and conservation of the water environment. The contribution of Geographical Information Systems to the integrated management of a water resource is undeniable. They provide geospatial and non-spatial digital data, which can be homogenized, since they often come from different sources, and also speed up the calculation of results by their ability to be combined with hydrological and hydraulic models. Apart from their advantages in terms of information acquisition, Geographical Information Systems also play a key role in decision making, since in a GIS environment a multi-criteria analysis can be carried out which results in a comprehensible final map that determines which areas in the study area are prone to environmental risks, whether these concern surface water (flood risk, vulnerability to pollution) or groundwater (risk of contamination, vulnerability of groundwater aquifers). Applications of Geographical Information Systems have also been noted in areas such as water supply and sanitation systems and the reuse of treated wastewater for agricultural irrigation and artificial recharge. Their implementation as analytical tools saves time and costs for management agencies and enhances the ability of researchers and practitioners responsible for exploring water management alternatives.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012