Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καλογεράκη Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2023 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Καλογεράκης Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2009010027

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τίτλος στα Αγγλικά: CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS USING MULTICRETERIA ANALYSIS AND DATA

MINING METHODS

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Η σημερινή ιδεολογία του μάρκετινγκ τοποθετεί τον πελάτη – καταναλωτή στο κέντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, προσπαθώντας να επιτύχει δύο στόχους ταυτόχρονα (Matsatsinis and Siskos, 2002): να ικανοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες του καταναλωτή, και να αυξήσει τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η αγορά έχει πάψει πλέον να είναι προσανατολισμένη στα προϊόντα (product oriented) και έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στον καταναλωτή (consumer oriented).

Το μάρκετινγκ στοχεύει περισσότερο στον καταναλωτή, στις ανάγκες και τις επιθυμίες του, τις οποίες προσπαθεί να ικανοποιήσει με τη δημιουργία και παραγωγή των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία και του τα προσφέρει στην πλέον αρμόζουσα τιμή.

Στην προσπάθεια αυτή, έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης των πελατών, με κύριο στόχο τον εντοπισμό των αδύναμων σημείων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών.

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, κύριος στόχος είναι η εφαρμογή των πολυκριτήριων μεθόδων MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) και MUSA-KANO σε μια συγκριτική έρευνα ικανοποίησης πελατών της εταιρία La vie en Rose για τα προϊόντα της. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί έρευνα με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου. Έπειτα, οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων θα αναλυθούν με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής για να προκύψουν τα προφίλ των καταναλωτών της εταιρίας. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια ανάλυση MUSA αλλά και MUSA - KANO. Τα αποτελέσματα, όπως θα προκύψουν από την εφαρμογή των δύο πολυκριτήριων μεθόδων, οδηγούν άμεσα σε πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθήσουν την εταιρία να ανταποκριθεί στις επιμέρους απαιτήσεις των πελατών, με στόχο την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης.

Όσον αφορά την παρούσα ανάλυση θα προσδιοριστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των προϊόντων της εταιρίας αλλά και ταυτόχρονα ενισχύεται η προσπάθεια για δημιουργία νέων, στον άξονα, της ικανοποίησης των καταναλωτών.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/07/2023

Ώρα: 9:00

 

Χώρος Εξέτασης Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/97523696485?pwd=ZTlTRzBTdmJVd3UxaDdvdU1LN2hyUT09

Meeting ID: 975 2369 6485

Password: 651778

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012