Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μισόκαλου Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΣΟΚΑΛΟΥ

με θέμα

MEREBO: Μηχανή Συγκεντρωτικής Ανάλυσης Οντοτήτων Πολλαπλών Πηγών και Βελτιστοποίησης Καλαθιού Web Αγορών

MEREBO: A Web Mart Aggregator for Multi-source Entity REsolution and Basket Optimization

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης


Περίληψη

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, παρατηρούμε τη διευκόλυνση στις αγορές που παρέχεται από την ικανότητα του ίντερνετ να συνδέει – άμεσα ή έμμεσα – τον πάροχο και τον καταναλωτή. Πολλά καταστήματα έχουν εκσυγχρονιστεί ηλετρκονικά, και παρέχουν ηλεκτρονικές αγορές, για να παρέχουν πιο εύκολα τις υπηρεσίες τους. Όπως απέδειξε η σύγχρονη κρίση υγείας, τα οφέλη τέτοιων καταστημάτων είναι πολλά, και αυτό το μοντέλο επιχείρησης αναπτύσσεται σε βαθμό που έχει αρχίσει να ξεπερνάει τη τη φυσική μορφή του, κινητοποιώντας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να φτιάξουν δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα για τον καταναλωτή. Μέχρι τώρα, η απόφαση του απο πού θα κάνουμε τα ψώνια μας βασιζόταν σε παράγοντες όπως η απόσταση από το σπίτι μας, διαθεσιμότητα προϊόντων, κλπ., τώρα έχουμε στη διάθεση μας μια πληθώρα από εξίσου βολικές επιλογές που κάνουν πιο δύσκολη την απόφασή μας. Για αυτό το λόγο, ένα νέο μοντέλο υπηρεσιών έχει αρχίσει να παρέχεται. Ένα μέσο που συλλέγει δεδομένα απο πολλαπλά καταστήματα, παρέχει στο χρήστη με τις διαθέσιμες επιλογές και τον βοηθάει να κάνει την καλύτερη επιλογή σε σχέση με τις ανάγκες του. Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο. MEREBO σημαίνει Μηχανή Συγκεντρωτικής Ανάλυσης Οντοτήτων Πολλαπλών Πηγών και Βελτιστοποίησης Καλαθιού Web Αγορών. Αυτό το μοντέλο εφαρμογής στοχεύει να συλλέξει και να αποθηκεύσει δεδομένα από προϊόντα σούπερ-μάρκετ σε μία βάση δεδομένων, να τα συγκρίνει και να βρει τα κοινά προϊόντα, να δείξει τα αποτελέσματα στο χρήστη, και να του παρέχει μια επιλογή βελτιστοποίησης για το καλάθι του, ώστε να έχει την καλύτερη εμπειρία στα ψώνια του.

Abstract

Today, more than ever, we can observe the facilitation of trading provided by the ability of the internet to connect - directly or indirectly - the distributor and the consumer. Many stores have taken to the electronic side of things, and have set up e-shops, to more easily provide their services to their buyers. As proven by the recent health crisis, the benefits of such stores are many, and the business is growing to a degree that has started to overshadow its physical counterpart, incentivising more and more businesses to set up their own electronic stores. This, however, poses a problem for the consumer. While the decision of where to obtain our goods had been based on factors such as proximity to our homes, availability of certain products, etc., now we have at our discretion a plethora of equally convenient options that make our decision all the more difficult. To this end, a newer service model has been introduced. A medium that collects data from multiple stores, provides the user with the available options and helps them make the best decision based on their needs. In this thesis, we aim to create such a model of service. MEREBO stands for Multi-source Entity REsolution and Basket Optimization. This app model attempts to collect and store grocery store product data in a database, compare and match the products between them, showcase those matches to the user of the app, and provide them with an optimization option in their basket, so that they may have the best shopping experience.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012