Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Κρητικού Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58
Ώρα19/07/2023 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ιωάννης Κρητικός

με θέμα

Διαδραστική Επαυξημένη Πραγματικότητα σε Εξωτερικούς Χώρους βασισμένη σε Γεωαναφορά Οπτικών και Ακουστικών Στοιχείων -
Interactive Augmented Reality Outdoors based on Geo-located Visual and Audio Elements

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια  Αικατερίνη Μανιά (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (Σχολή ΑΡΜΗΧ)


Περίληψη
    
Η παρούσα μεταπτυχιακή έρευνα εισάγει μια πρωτοποριακή εξερεύνηση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σε συνδυασμό με στοιχεία ήχου, η οποία αντιπροσωπεύει ένα σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο στην τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας. Αυτή η έρευνα εστιάζει στην επαύξηση της πραγματικότητας ενσωματώνοντας τόσο οπτικό όσο και ακουστικό περιεχόμενο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε αυτόν τον τομέα περιστρέφονται γύρω από τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης του AR και την ακριβή καταχώρηση οπτικών και ηχητικών στοιχείων σε θορυβώδη, φωτεινά και πολυάσχολα εξωτερικά περιβάλλοντα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αυτή η έρευνα παρουσιάζει μια νέα εμπειρία AR για κινητές συσκευές που αναπτύχθηκε στην πόλη των Χανίων, Κρήτη, Ελλάδα. Αυτή η εμπειρία AR έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εξερεύνηση έξι αρχαιολογικών χώρων ανασκαφής ενώ οι επισκέπτες περπατάνε στην πόλη. Η προτεινόμενη προσέγγιση χρησιμοποιεί πρωτοποριακές τεχνικές παιχνιδοποίησης, μη γραμμική αφήγηση, ακριβή οπτικοποίηση AR και χωρικό ήχο για να παρέχει στους παίκτες μια καινοτόμο και συναρπαστική αλληλεπίδραση AR ενώ ανακαλύπτουν τους πλούσιους αρχαιολογικούς χώρους και την ιστορία της πόλης σε ένα υπαίθριο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, εφαρμόσαμε μια τεχνική δυναμικού φωτισμού για να ταιριάξουμε τον φωτισμό του τρισδιάστατου περιεχομένου όπως φαίνεται στην οθόνη (κεντρική όραση) με τον φωτισμό της ημέρας του πραγματικού κόσμου (περιφερική όραση) με βάση τις πληροφορίες καιρού σε πραγματικό χρόνο.


Abstract
    
This research MSc thesis introduces a pioneering exploration of augmented reality (AR) combined with audio elements, which represents a relatively unexplored field within AR technology. This research focuses on the augmentation of reality by incorporating both visual and auditory content. The challenges encountered in this domain revolve around AR's interaction capabilities and the accurate registration of visual and sound elements within noisy, bright, and busy outdoor environments. To address these challenges, this thesis presents a novel and mobile AR experience deployed in the city of Chania, located in Crete, Greece. This AR experience is designed to enhance the exploration of six archaeological excavation sites while walking through the city. The proposed approach employs cutting-edge gamification techniques, non-linear storytelling, precise AR visualization, and spatial audio to provide players with an innovative and engaging AR interaction while discovering the city's rich archaeological sites and history in an outdoor setting. Additionally, we implemented a dynamic lighting technique to match the 3D content's illumination as viewed on the screen (central vision) to the day-time lighting of the real-world (peripheral vision) based on real-time weather information.

Meeting ID: 
989 4416 3935
Password: 
851671

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012