Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Χρήστου Ξυλάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ξυλάκης

Αριθμός Μητρώου: 2020019029

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Πολυκριτήριου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Πιστοληπτική Κατάταξη Τραπεζών

Τίτλος στα Αγγλικά: Development of a multicriteria decision support system for credit ranking of Banks

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την πιστοληπτική κατάταξη τραπεζών. Στην πορεία αυτή κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιασθούν πληροφορίες τόσο για το αντικείμενο της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, όσο και για την πολυκριτήρια ανάλυση λήψης αποφάσεων. Για αυτό τον λόγο, περιλαμβάνει αρχικά ένα κεφάλαιο σχετικά με έννοιες, ορισμούς και μεθοδολογίες τόσο για την διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών όσο και για την λήψη αποφάσεων, και συγκεκριμένα για τις πολυκριτήριες μεθόδους PROMETHEE και ELECTRE II που θα υλοποιηθούν στην συνέχεια. Ακόμα, σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται λεπτομέρειες για την κατασκευή του συστήματος που αναφέρθηκε παραπάνω, με την χρήση του προγράμματος “MATLAB” και πραγματοποιείται δοκιμή του συστήματος με δεδομένα τραπεζών, ώστε να επαληθευτεί η σωστή του λειτουργία και να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρήσης του συστήματος.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/7/2023

Ώρα: 11.00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Zoom Meeting…………………….

Κτίριο: ………………………………………

Σύνδεσμος: Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012