Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Παναγιωτά Τσαμπίκου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτάς Τσαμπίκος

Αριθμός Μητρώου: 2016010028

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση της χρήσης πράσινου υδρογόνου (H2) στη αυτοκινητοβιομηχανία

Τίτλος στα Αγγλικά: Techno-economic and environmental assessment of the use of green hydrogen (H2) in the automotive industry

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κονσολάκης Μιχαήλ, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπύρος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση της χρήσης πράσινου υδρογόνου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το πράσινο υδρογόνο αποτελεί πλέον μια υποσχόμενη εναλλακτική πηγή καυσίμου που πρόκειται να περιορίσει ή ακόμη και να αντικαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα, και κατά συνέπεια να εξαλείψει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έτσι αναμένεται να επιτευχθεί μείωση του αντίκτυπου της αυτοκινητοβιομηχανίας στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Η περιβαλλοντική ανάλυση εστιάζει στα οικολογικά πλεονεκτήματα που αποφέρει η χρήση του πράσινου υδρογόνου, όπως ο εκμηδενισμός των εκπομπών CO2 και άλλων επιβλαβών αερίων. Επιπλέον, αναλύεται η διαδικασία παραγωγής πράσινου υδρογόνου με τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και έπειτα αναφέρονται τα αποτελέσματα της επίδρασης του πράσινου υδρογόνου στην ποιότητα του αέρα, στην μείωση της ηχορύπανσης και στην αειφορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η τεχνο-οικονομική ανάλυση εστιάζει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας της τεχνολογίας του πράσινου υδρογόνου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αναλύονται οι παραγωγικές δυνατότητες και οι απαραίτητες υποδομές αποθήκευσης και διανομής του πράσινου υδρογόνου υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, εκτιμάται ο ανταγωνισμός της τεχνολογίας πράσινου υδρογόνου σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και άλλες εναλλακτικές επιλογές.

Μέσω της τεχνο-οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης, η εργασία παρέχει μια γενική εικόνα των προοπτικών αλλά και των ιδιαίτερων προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου κατά τον βέλτιστο τρόπο στην αυτοκινητοβιομηχανία, προωθώντας έτσι τη μετάβαση σε πιο αειφόρες και καθαρές ενεργειακές λύσεις.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This thesis deals with the techno-economic and environmental analysis of the use of green hydrogen in the automotive industry. Green hydrogen is now a promising alternative fuel source that is going to limit or even replace conventional fuels, and consequently eliminate greenhouse gas emissions. So as to complete the reduction of the automotive industry's subject to the problem of climate change.

The environmental analysis focuses on the ecological advantages of using green hydrogen, such as the elimination of CO2 emissions and other harmful gases. In addition, the process of green hydrogen production with the contribution of renewable energy sources is analyzed, and then the results of the

effect of green hydrogen on air quality, noise pollution reduction and aerodynamics of the automotive industry are reported.

The techno-economic analysis focuses on assessing the viability of green hydrogen technology in the automotive industry. The production possibilities and the necessary infrastructures for the storage and distribution of green hydrogen under certain conditions are analyzed. In addition, the competition of green hydrogen technology against conventional fuels and other alternatives is assessed.

Through techno-economic and environmental analysis, the paper provides an overview of the prospects but also of the particular challenges to be managed by the relevant actors in order to make the most of green hydrogen technology in the automotive industry, thus promoting the transition to more sustainable and clean energy solutions

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/07/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/91885418337?pwd=UFpNWXZFTHU5VTc2b3JtU0poYXpPUT09

Meeting ID: 918 8541 8337 Password: 611642

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012