Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Πανταζή Παναγιώτη-Ιακώβου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα19/07/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΚΩΒΟΣ

Αριθμός Μητρώου: 2014010046

 

Θέμα:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στην καταγραφή, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης για την δημιουργία ενός παραθαλάσσιου αναψυκτήριου στην περιοχή της Αστυπάλαιας. Η εργασία στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή. Η δομή της οργανώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, καθένα από τα οποία εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές του επενδυτικού σχεδίου. Με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών και αναλύσεων στοχεύει στην προσέλκυση πιθανών επενδυτών και στη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη αναφορά για το νησί της Αστυπάλαιας. Πιο συγκεκριμένα τονίζονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του νησιού, όπως η θέση, το μέγεθος και η τοπογραφία του. Επιπλέον, παρουσιάζονται δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία, ρίχνοντας φως στον σημερινό πληθυσμό και τις τάσεις του νησιού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου καθώς προσφέρεται λεπτομερής περιγραφή αυτού, περιγράφοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή υλοποίησή του.

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην οικονομική σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. Ξεκινά με μια λεπτομερή ανάλυση του προϋπολογισμού, ενώ στην συνέχεια αυτού διενεργείται ενδελεχής ανάλυση της δυναμικότητας, αξιολογώντας τις δυνατότητες της επένδυσης να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις διενεργούνται για τρία βασικά σενάρια αξιολόγησης επενδύσεων, το απαισιόδοξο, το αναμενόμενο και το αισιόδοξο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιείται η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για κάθε ένα από τα πιθανά σενάρια έκβασης χρησιμοποιώντας τρεις βασικές και ευρέως

γνωστές μεθόδους αξιολόγησης, αυτής του υπολογισμού της καθαρά παρούσας αξίας, του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης καθώς και του δείκτη κερδοφορίας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 19/07/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/99639258378?pwd=WHVYTUZLTVFvT3MwMHUza0lkTnBlQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012