Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Παπαδάκη Όλγας Ζαμπίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Παπαδάκη Όλγα Ζαμπία

Αριθμός Μητρώου: 2018010004

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία

Τίτλος στα Αγγλικά: The impact of the energy crisis on the global economy

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Ατσαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης ενεργειακής κρίσης από εκείνη του πετρελαίου της δεκαετίας του 1970. Η επανέναρξη της οικονομίας με την άρση των περιορισμών της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την εξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας από ορυκτά καύσιμα οδήγησε σε άνοδο των τιμών ενέργειας, ως απάντηση και από την αδυναμία κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης. Το φαινόμενο, αυτό, εντάθηκε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ειδικά έπειτα, από την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους δείκτες ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές καθώς, οι δύο αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% του παγκόσμιου εμπορίου, με σημαντικό τμήμα στην παραγωγή σε πληθώρα εμπορευμάτων. Ο πόλεμος έχει τροφοδοτήσει σημαντικά την άνοδο των τιμών ενέργειας και τροφίμων, οδηγώντας αναπόφευκτα σε υποτίμηση νομισμάτων, αύξηση του πληθωρισμού και του δημοσιονομικού ελλείμματος καθώς και, μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αν και είχαν σκοπό να βλάψουν την οικονομία της, είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της διακοπής της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, διαταράσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο και τη χρηματοδότηση. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι, αρχικά, η ανάλυση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την επίδρασή της στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και στις ενεργειακές επενδύσεις. Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο την εκτίμηση κινδύνου χώρας εξετάζοντας την οικονομική κατάσταση των χωρών και αναπτύσσοντας ένα υπόδειγμα κατάταξης τους σε ομάδες κινδύνου, μέσω της πολυκριτήριας μεθόδου UTADIS.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The global community is in the midst of the worst energy crisis since the oil crisis of the 1970s. The rebound of the economy with the easing of the COVID-19 pandemic restrictions combined with the dependence of the production process on fossil fuels has led to a rise in energy prices, in response to the inability to meet the growing demand. This phenomenon was intensified by the war in Ukraine, especially after the imposition of economic sanctions against Russia, thus affecting the growth indicators of the global economy. Russia's invasion of Ukraine has caused turbulence in world markets as the two countries account for about 2% of world trade, with a significant share in the production of a variety of commodities. The war has significantly fueled the rise in energy and food prices, inevitably leading to currency devaluation, rising inflation and budget deficits as well as a decline in global GDP. The imposition of economic sanctions against Russia, although intended to harm its economy, have had a significant impact on the global economy, primarily through disrupting the global supply chain, global trade and finance. The purpose of this thesis is, first, to analyze the consequences of the energy crisis on the global economy and its impact on global financial markets and energy investments. The second part of the thesis aims to assess country risk by examining the economic situation of countries and developing a model to classify them into risk groups using the UTADIS multi-criteria method.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος (link): https://tuc-gr.zoom.us/j/97052648522?pwd=ZXh1bTlhWVNIdVViK0EyUm5QalJiQT09

Meeting ID: 970 5264 8522

Password: 466892

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012