Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γεωργίας Κουρεμπή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/07/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 2017010005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Eπίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας ηλιακών και

υδροηλεκτρικών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων

 

Τίτλος στα Αγγλικά: Solving design and operation problems of solar and hydroelectric

systems by using excel spreadsheets

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιψάκης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος: Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπύρος, Καθηγητής ΜΠΔ

 

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο στόχο την μελέτη προβλημάτων σχεδιασμού ηλιακών και υδροηλεκτρικών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων excel.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο των θερμικών ηλιακών συστημάτων. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός των ηλιακών συλλεκτών και αναλύονται οι κύριες παράμετροι στην διαστασιολόγηση των συστημάτων. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι θερμικές απώλειες των συστημάτων και δίνεται ο ορισμός των δεξαμενών αποθήκευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η λύση των προβλημάτων που αφορούν τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τα προβλήματα θερμικών ηλιακών συστημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των υδροηλεκτρικών συστημάτων. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός του υδροστρόβιλου Pelton και ακολουθούν οι σχέσεις που δίνουν τους ενεργειακούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός των συστημάτων αντλησιοταμίευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η λύση των προβλημάτων που αφορούν τα υδροηλεκτρικά συστήματα τα οποία είναι, υπολογισμός ισχύος στροβίλου Pelton, υπολογισμός απωλειών ύψους πτώσης, υπολογισμός ετήσιου οφέλους έργου αντλησιοταμίευσης με δύο δεξαμενές.Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τα προβλήματα υδροηλεκτρικών συστημάτων. Για κάθε ένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δίνεται η εκφώνηση της άσκησης, και περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν, ώστε να επιλυθεί η άσκηση στο excel.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 24/07/2023

Ώρα: 13.00 μ.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: - (Εξ αποστάσεως με σύνδεσμο τηλεδιάσκεψης) https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09

Meeting ID: 915 2087 7586

Password: 588109

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012