Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεώργιου Παγανοπούλου, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Παγανοπούλος

Αριθμός Μητρώου: 2001010041

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Η διαδικασία της παραγωγής στην κοινωνία

Τίτλος στα Αγγλικά: The process of production in society

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δημήτρης Πατέλης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ελένη Ρομποτή, Διδάσκουσα

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα μελέτη εξετάζει την παραγωγή στο σύνολό της, σαν διαδικασία ανταλλαγής ύλης φύσης και ανθρώπου. Πραγματεύεται την όλη διαδικασία από τη σκοπιά του ανθρώπου αλλά και του αποτελέσματος, του παραγόμενου προϊόντος. Διερευνώνται τα στοιχεία της παραγωγής και η σύνδεσή τους, καθώς και οι σχέσεις των ανθρώπων που αναπτύσσονται για αυτό το σκοπό. Αναλύονται οι σχέσεις παραγωγής και ο καταμερισμός της εργασίας. Επιπλέον, εξετάζονται τα παραπάνω στις συγκεκριμένες κοινωνικές μορφές μέχρι τη σύγχρονη παραγωγή και οι τάσεις εξέλιξης. Ειδικότερα, αναλύεται η σύγχρονη κεφαλαιοκρατική παραγωγή στα συστατικά της μέρη και συνδυαστικά, οι νόμοι που την διέπουν. Εξετάζεται η κύκληση του βιομηχανικού κεφαλαίου και οι σημαντικοί μηχανισμοί λειτουργίας του. Η σύγχρονη παραγωγή περιοδολογείται ανάλογα με τα μέσα εργασίας και αναλύονται έννοιες όπως η επιστήμη, η τεχνική και η τεχνολογία. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η περίοδος της συνεργασίας, της μανουφακτούρας, της εκμηχανισμένης μηχανουργίας και της ανώτερης εκμηχάνισης, μερικής αυτοματοποίησης. Κεντρική κατηγορία, πυρήνας της όλης διαδικασίας, αποτελεί η εργασία που από τη σκοπιά του παρόντος οδηγείται στην αυτοματοποίηση. Η μελέτη στηρίζεται στα ερευνητικά αποτελέσματα της διαλεκτικής μεθοδολογίας όπου η φύση αίρεται από την κοινωνική παραγωγή.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The current study examines production in its entirety, as a process of exchange of matter between nature and man. It discusses the whole process from the point of view of man and the result, the product produced. It explores the elements of production and their interconnection, as well as the relationships of people that develop for this purpose. The relations of production and the division of labour are analysed. In addition, these are examined in the specific social forms up to modern production and the trends of development. In particular, modern capitalist production is analyzed in its component parts and, combined, the laws governing it. The cycling of industrial capital and its important mechanisms of operation are explored. Contemporary production is periodized according to the means of labour and concepts such as science, technique and technology are analyzed. In particular, the period of cooperation, manifolding, mechanised machining and higher mechanisation, partial automation are analysed. The central concept, the core of the whole process is labour, which from the perspective of the present is driven to automation. The study is based on the research results of the dialectical methodology where nature is removed from social production.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τετάρτη 26/7/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/91873427911?pwd=Q05Jb29ISFZEVExSbDFBanhqTFJrUT09

Meeting ID: 918 7342 7911

Password: 669633

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012