Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δημητρίου Σταμέλου, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Σταμέλος

Αριθμός Μητρώου: 2014010159

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών στον κλάδο των φύλλων ζύμης

Τίτλος στα Αγγλικά: Comparative analysis of customer satisfaction in the dough sheet industry

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική θα πραγματοποιηθεί συγκριτική έρευνα ικανοποίησης των πελατών στον κλάδο των φύλλων ζύμης. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από καταναλωτές σε διαφορετικές υπεραγορές στην περιοχή της Χαλκίδας. Βασικό εργαλείο για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας θα αποτελέσει η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA+. Σκοπός της μεθόδου είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου καταναλωτών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση αξιών. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος υποθέτει ότι η συνολική ικανοποίηση ενός μεμονωμένου καταναλωτή εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η μέθοδος χειρίζεται ταυτόχρονα στο ίδιο μαθηματικό μοντέλο, δεδομένα ικανοποίησης από διαφορετικές επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου και ερμηνεύει τη συμπεριφορά των πελατών µε ενιαίο τρόπο, κάτω από ένα κοινό σύστημα προτιμήσεων, για όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν στην ανάλυση. Η μέθοδος υπολογίζει: 1) μια συνάρτηση ολικής ικανοποίησης, 2) ένα σύνολο συναρτήσεων μερικής ικανοποίησης, 3) ένα σύνολο βαρών των κριτηρίων ικανοποίησης για όλες τις εταιρίες της έρευνας και 4) τους μέσους δείκτες ικανοποίησης, απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε μια σειρά από διαγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δυνατών και των αδύνατων σημείων του εκάστοτε προϊόντος, καθώς και σε προτάσεις για βελτίωση.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 25/7/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012