Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ηλιοπύρη Στυλιανού, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/07/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ηλιοπύρης Στυλιανός

Αριθμός Μητρώου: 2014010120

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ιστορική Αναδρομή στη Τεχνολογική Εξέλιξη Πρόωσης των Πλοίων

Τίτλος στα Αγγλικά: A Historical Retrospect concerning the Technological Advancement

of Ship Propulsion

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δημήτρης Πατέλης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Ιωάννης Νικολός, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Δημήτριος Ιψάκης, Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Πρόωση είναι το σύστημα με τα οποίο δημιουργείται ώθηση για να κινηθεί ένα πλοίο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας εισήγαγε νέους μηχανισμούς πρόωσης, επηρεάζοντας και πλάθοντας την κοινωνία όπως την ξέρουμε σήμερα.

Τα κουπιά και τα πανιά ήταν από τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για πρόωση. Η ναυτική ατμομηχανή έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αντικαταστάθηκε από ατμοστροβίλους οι οποίοι έδωσαν τη θέση τους σε δίχρονους ή τετράχρονους κινητήρες ντίζελ. Οι θαλάσσιοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1950. Με τον ατμό που παράγουν, προωθούν τα πολεμικά πλοία και τα παγοθραυστικά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αυξημένη τάση κατασκευής πλοίων με ηλεκτροπρόωση. Σε αυτά, γεννήτριες κινούμενες από μηχανές εσωτερικής καύσης παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τη πρόωση και τις γενικές ανάγκες του πλοίου.

Τέλος, λόγω των ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντολογικών απαιτήσεων υπάρχουν και εφαρμογές στις οποίες ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παράγεται μέσω της οξείδωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ή υδρογόνου σε κυψέλες καυσίμου ή συνδυασμό άλλων μεθόδων. Πειραματικές τεχνολογίες που προσπαθούν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα πλοίων, καταναλώνουν ενέργεια με ηλιακά πάνελ. Η ανάπτυξη υβριδικών πλοίων κερδίζει διαρκώς έδαφος, με τo πλεονεκτήματα χαμηλών εκπομπών.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Propulsion is the system which creates the lift of a ship. Technological advancement has introduced new propulsion mechanisms, influencing and shaping our society as we know it today.

Oars and sails were the first tools used for propulsion. The marine steam engine made its appearance at the start of the 19th century. During the 20th century, it was replaced by steam-turbines which gave their place to two and four-stroke engines. Naval nuclear reactors made their appearance during the 1950s. The generated steam is used to produce power for the propulsion of warships and icebreakers. Lately, more and more ships are built with electrical propulsion. Generators, powered by internal combustion engines, produce electrical power used for propulsion and other general uses.

Lastly, because of the increasing environmental requirements, there exists new applications where electrical power is generated from liquefied natural gas (LNG) or hydrogen fuel cells, or a combination of other methods. Experimental technologies that try to help reduce the energy footprint, produce power with solar panels. The advancements of hybrid ships gains ground, having the advantages of low emission.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24-7-2023

Ώρα: 3:00 μ.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Zoom meeting

Κτίριο: Zoom Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/99396244636?pwd=dzlnNHVWOGhrQzY4c1Fzd2oraFY4QT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012