Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σεληνιωτάκη Ειρήνης, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/07/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αριθμός Μητρώου: 2013010086

 

Θέμα: Συγκριτική ανάλυση ποσοτικών μοντέλων Kano.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπλ. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών για μια επιχείρηση είναι μια αναγκαία διαδικασία για την επιβίωσή της, ειδικά σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Εξαιτίας αυτού, κατά καιρούς, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα για την κατανόηση και ανάλυση των αναγκών των πελατών. Μια ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση, είναι το μοντέλο Kano. Πρόκειται για μία, κυρίως, ποιοτική περιγραφή των σχέσεων μεταξύ της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του πελάτη και της ικανοποίησης του. Ακριβώς επειδή το μοντέλο περιορίζεται σε ποιοτικές περιγραφές, καθίσταται ελλιπές για την ακριβή απόδοση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Για το λόγο αυτό, ερευνητές έχουν προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις για επέκταση του μοντέλου σε ποσοτική ανάλυση. Στην παρούσα εργασία, αρχικά πραγματοποιείται αρχικά μια παρουσίαση των εναλλακτικών ποσοτικών μοντέλων Kano και στη συνέχεια μια εφαρμογή και συγκριτική ανάλυση σε δεδομένα έρευνας που αφορούν την αγορά των αυτοκινήτων.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 25/07/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης Zoom Link: https://tuc- gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012