Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παππά Αναστασίας, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/07/2023 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Παππά Αναστασία

Αριθμός Μητρώου: 2019010038

 

Θέμα

Προσεγγιστική ανάλυση γραμμών παραγωγής με διάσπαση σε τμήματα τριών μηχανών με εκθετικούς χρόνους παραγωγής

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Κουϊκόγλου, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Ευστράτιος Ιωαννίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Τσιναράκης, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας προσεγγιστικής μεθόδου εκτίμησης της παραγωγικότητας και άλλων μέτρων απόδοσης για γραμμές παραγωγής με n μηχανές και n-1 ενδιάμεσες αποθήκες με πεπερασμένες χωρητικότητες. Για λόγους αναλυτικής ευκολίας γίνεται η υπόθεση ότι οι χρόνοι παραγωγής σε κάθε μηχανή έχουν εκθετική κατανομή. Η μέθοδος βασίζεται στη διάσπαση (decomposition) της γραμμής τμήματα τριών μηχανών με δύο ενδιάμεσες αποθήκες. Για μία γραμμή n μηχανών, τέτοια τμήματα είναι: 1|2|3, 2|3|4, ..., n-2|n-1|n. Κάθε τμήμα περιγράφεται ως αλυσίδα Markov και αναλύεται ξεχωριστά από τα άλλα. Η "επανασύνδεση" των τμημάτων στην αρχική γραμμή γίνεται με μαθηματικούς τύπους που περιγράφουν την αρχή διατήρησης της ύλης. Η μέθοδος υλοποιείται σε περιβάλλον Matlab. Η ακρίβεια και οι υπολογιστικές απαιτήσεις της μεθόδου συγκρίνονται με εκείνες ενός μοντέλου προσομοίωσης

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/7/2023

Ώρα: 9:30 πμ

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος https://tuc-gr.zoom.us/j/97231560942?pwd=OUtoRnIrWCtMZGpIM3ZDWmVCTlFPUT09

Meeting ID: 972 3156 0942 Password: 230063

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012