Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τσίλη Μάριου, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2023 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Αριθμός Μητρώου: 2018010090

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Πειράματα μέτρησης ακουστικών εκπομπών σε φραιζάρισμα

Τίτλος στα Αγγλικά: Experiments to measure acoustic emissions in milling

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αλευράς Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος: Αριστομένης Αντωνιάδης, Καθηγητής ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής ΜΠΔ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν οι ακουστικές εκπομπές που εκπέμπονται κατά την διάρκεια φραιζαρίσματας, με κονδύλι επάνω σε τεμάχιο αλουμινίου. Τα πειράματα έγιναν με διαφορετικές παραμέτρους όπως βάθη κοπής , ομόρροπο αντίρροπο φραιζάρισμα και προώσεις ανά δόντι. Οι μετρήσεις πάρθηκαν με έναν αισθητήρα ακουστικών εκπομπών και αναλύθηκαν με την μέση τετραγωνική ρίζα (RMS) και τον μετασχηματισμό Fourier(FFT).

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

In this theses, the acoustic emissions will be measured during milling, with an end mill tool on a piece of aluminum, will be examined. The experiments were done with different parameters such as cutting depths, balanced counter milling and advances per tooth. Measurements were taken with an acoustic emission sensor and analyzed with root mean square (RMS) and Fourier transform(FFT).

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2023

Ώρα:13:30-14:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93372167862?pwd=VDVtc1h2ZklYMVUyMDlZb1BVWW9lZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012