Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χρήστου Καβαλλάρη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα28/07/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήστου Καβαλλάρη

με θέμα

Οπτική Αναπαράσταση Πολιτιστικών Μνημείων σε Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω Εντοπισμού χωρίς Σήμανση (Marker-less)
Visual Representation of Cultural Monuments in Augmented Reality using Marker-less Localization

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης (ΗΜΜΥ)
Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Μαραβελάκης (ΕΛΜΕΠΑ)

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική διερευνά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για κινητά τηλέφωνα για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας τους και της κατανόησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του χώρου. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την επαυξημένη απεικόνιση επιλεγμένων μνημείων χωρίς την ανάγκη αναγνωριστικών εικόνων και παρέχει μια καθηλωτική και διαδραστική εμπειρία. Ως κύριο γνώμονα είχαμε την καλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής σημασίας και αρχαιολογικής αβεβαιότητας των μνημείων μέσω της δυνατότητας προεπισκόπησης διαφορετικών πιθανών σεναρίων αυτών, σύμφωνα με σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν στον ιστορικό χώρο με προορισμό ένα επιλεγμένο μνημείο, παρέχοντας έναν διαδραστικό και ελκυστικό τρόπο εξερεύνησης της περιοχής. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας και τρισδιάστατης μοντελοποίησης για να επιτευχθεί η ακριβής απεικόνιση των μνημείων, μαζί με σχετικές πληροφορίες αυτών, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού και πολιτιστικού πλαισίου τους και των διαφόρων πιθανών σεναρίων. Η δυνατότητα προεπισκόπησης των πολλών διαφορετικών σεναρίων των διαθέσιμων μνημείων επιτρέπει στους επισκέπτες να κατανοήσουν καλύτερα και να παρατηρήσουν την αρχαιολογική τους αβεβαιότητα.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαισθητική και φιλική προς τον χρήστη με ένα εύχρηστο περιβάλλον που παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και διαδραστικά χαρακτηριστικά. Η διπλωματική αυτή εργασία θα καλύψει τις τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών AR, τρισδιάστατης μοντελοποίησης, βάσεων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμού περιβάλλοντος χρήστη.  Συνολικά, αυτή η εφαρμογή στοχεύει να παρέχει έναν καινοτόμο και ελκυστικό τρόπο για τους επισκέπτες να βιώσουν και να μάθουν για την πολιτιστική σημασία των μνημείων στους Δελφούς, επιτρέποντάς τους παράλληλα να κατανοήσουν την πολιτιστική αβεβαιότητα των μνημείων και να την παρατηρήσουν σε πραγματικό χρόνο.

Abstract 

This thesis explores the design, development, and implementation of an augmented reality (AR) mobile application for Delphi guests, with the aim of enhancing their experience and understanding of the cultural heritage of the Delphi Archaeological site. This application enables marker-less visualization of select monuments and provides an immersive and interactive experience. It is designed to provide a better understanding of the cultural significance of the monuments through the ability to preview different potential scenarios, based on the research carried out.

The application allows users to navigate through the historical site to a selected monument, providing an interactive and engaging way to explore the area. The application uses AR technologies and 3D modeling to allow users to visualize the monument and preview relative information about it, including historical and cultural context and different potential scenarios for the monument. The ability to preview the many different scientifically proven scenarios of the monument allows guests to better understand their cultural uncertainty.

The application is designed to be intuitive and user-friendly with an easy-to-use interface that provides access to information and interactive features. The thesis will cover the technical details of the development of the application, including the use of AR technologies, 3D modeling, real-time databases, and user interface design. In addition, user testing and feedback will be conducted to evaluate the effectiveness of the application in achieving its goals, including improved understanding and participation in the Delphi cultural heritage. Overall, this application aims to provide an innovative and engaging way for guests to experience and learn about the cultural significance of the monuments in Delphi, while also allowing them to understand the cultural uncertainty of the monuments and preview them in real time.

Meeting ID: 915 3928 7730
Passcode: 590027

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012