Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Χρήστου Χούσου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2023 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήστου Χούσου

με θέμα

«Ανάπτυξη ρομποτικού, φασματικού μικροσκοπίου για την αυτοματοποιημένη μικροανάλυση πολυ-πληθών δειγμάτων»

«Development of a Robotic, Spectral Microscope for the Automated Microanalysis of Massive Sample Populations»

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας (επιβλέπων)
Καθηγητής Ματτίας Μπούχερ
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς

Περίληψη
    
Με την ραγδαία εξέλιξη της μικροσκοπίας, εμφανίζονται συνέχεια νέες ψηφιακές τεχνικές απεικόνισης που εμπλουτίζουν την οπτικοποίηση των διαγνωστικών χαρακτηριστικών. Η υπάρχουσα προηγμένη τεχνολογία, η οποία δίνει έμφαση στη διαγνωστική απόδοση, εμφανίζει συμαντικές ελλείψεις όσον αφορά την αυτοματοποίηση. Έτσι, η εξέταση τεράστιων όγκων δειγμάτων σε μικροσκοπικά επίπεδα μεγέθυνσης αποδεικνύεται ανέφικτη και χρονοβόρα σε πραγματικά περιβάλλοντα. Συνεπώς, η αξιολόγηση βασίζεται σε τυχαία επιλεγμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές, οδηγώντας αυτήν την κρίσιμη διαδικασία στην υποκειμενικότητα με τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των παρατηρητών. Η σύγκλιση των τεχνολογιών της μηχατρονικής, των γρήγορων πολυκάναλων αισθητήρων απεικόνισης και των ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων, παρέχει καινοτόμες ευκαιρίες για αυτοματοποιημένη πολυτοπική μικροσκοπία επιτυγχάνοντας έτσι βελτιωμένη διαγνωστική απόδοση. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πολυτροπικού μικροσκοπίου υψηλής απόδοσης που όχι μόνο ενισχύει τη χωρική ανάλυση της παρατήρησης αλλά συνδυάζει διάφορες τεχνικές ανάλυσης και απεικόνισης σε ένα ενιαίο εργαλείο. Μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών μηχατρονικής και των προηγμένων δυνατοτήτων απεικόνισης, το προτεινόμενο μικροσκόπιο επανασχεδιάζει τη μικροσκοπία και την ανάλυση, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο εξέτασης και αυξάνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια.

Abstract
    
With the rapid advancement of microscopy, new digital imaging techniques continuously emerge, enriching the visualization of diagnostic features. The existing state-of-the-art machinery, which prioritizes diagnostic performance, is noticeably deficient in terms of automation. As a result, the examination of large volumes of samples at microscopic magnification levels becomes impractical and time-consuming in real-world environments. Consequently, evaluations are limited on randomly selected representative areas, leading to subjectivity and significant discrepancies among observers. The convergence of mechatronics technologies, fast-multichannel imaging sensors, and powerful computational systems offers innovative opportunities for automated multimodal microscopy, thereby achieving enhanced diagnostic performance. This thesis focuses on developing an integrated multimodal high-throughput screening microscope that not only enhances spatial resolution but also combines various analysis and imaging techniques into a single instrument. By harnessing mechatronics technologies and advanced imaging capabilities, the proposed microscope revolutionizes microscopy and analysis, significantly reducing examination time while increasing diagnostic accuracy.

Meeting ID: 668 705 6406

Password: 519211
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012