Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Μαρκετάκη Ειρήνης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/07/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μαρκετάκη Ειρήνη Αριθμός Μητρώου: 2016010035

Θέμα: "Ανάλυση διαδικασίας αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών για τα μέτρα περιορισμού του Covid-19"

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση ικανών και αναγκαίων συνθηκών και η ανάλυση της επίδρασης μιας ομάδας κριτηρίων στην συνολική βαθμολογία για τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-

19 αεροπορικών εταιρειών μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με την χρήση ασαφών συνόλων (fs/QCA). Η μέθοδος fs/QCA βασίζεται στην θεωρία των ασαφών συνόλων και της άλγεβρας Boole για να εντοπίσει αν ορισμένοι παράγοντες, ή συνδυασμοί αυτών, είναι παρόντες ή απόντες όταν ένα εξεταζόμενο φαινόμενο συμβαίνει ή όχι. Με άλλα λόγια, θα εντοπίζει τις αιτιώδεις συνθήκες ή συνδυασμούς αυτών που είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλό αποτέλεσμα και τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την παρουσία του αποτελέσματος. Παράλληλα η εργασία πραγματοποιεί γραμμική παλινδρόμηση .Την εφαρμογή δηλαδή μιας στατιστικής τεχνικής για τον προσδιορισμό της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών που χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόβλεψη και την αιτιώδη συσχέτιση. Έτσι, θα επιτευχθεί η διεξαγωγή λογικών αποτελεσμάτων, που θα αποτυπώνουν με επιτυχία την διαδικασία αξιολόγησης για τις εταιρίες όσον αφορά τα μέτρα περιορισμού του Covid-19 σε οκτώ διαφορετικούς τομείς. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από προγενέστερη έρευνα που διεξήγαγε συμβουλευτική εταιρεία και αφορούν σαράντα διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/07/2023

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Zoom meeting : https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012