Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ξυλούρη Νικολάου Μιχαήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/08/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ξυλούρης Νικόλαος Μιχαήλ

Αριθμός Μητρώου: 2017015012

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην απόδοση μιας μάρκας

Τίτλος στα Αγγλικά: Studying the impact of social media on brand performance

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:Ματσατσίνης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στυλιανός

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ), στην εικόνα και στην απόδοση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες ο μέσος χρήστης του διαδικτύου ξοδεύει δύο και πλέον ώρες την ημέρα στα ΜΚΔ. Επιπλέον οι νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας του covid-19 και έπειτα, επιτάχυναν την ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων διαδικασιών και γενικότερα την διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητα μας. Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ρόλος των ΜΚΔ γίνεται όλο και πιο σημαντικός στην σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα λόγω του σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την διαμόρφωση των νεών συνθηκών, δεν έχουν ερευνηθεί εκτενώς οι διαφορές που προέκυψαν στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες στην Ελλάδα και παγκοσμίως αλληλοεπιδρούν με τα ΜΚΔ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν τον αναβαθμισμένο ρόλο που εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν τα ΜΚΔ σαν μέσα προώθησης προϊόντων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή διεύρυνσή του θέματος στη χώρα μας, κρίθηκε ότι είναι αρκετά χρήσιμο και επίκαιρο να εκπονηθεί η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.

Αρχικά λοιπόν μελετήθηκε η σημασία των ΜΚΔ και η επίδραση τους στην εικόνα της επιχείρησης. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα από την χρήση των ΜΚΔ σαν μέσο προώθησης και βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης. Στην συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση της δύναμης της εικόνας της επιχείρησης στις αντιλήψεις του στοχοθετημένου κοινού της ενώ αναλύθηκε η ανάγκη μελέτης της ψυχολογίας του κοινού αυτού. Επιπρόσθετα

παρουσιάσθηκαν τρόποι σύνδεσης της επιχείρησης με το στοχοθετημένο της κοινό. Έπειτα αναλύθηκαν οι πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες ΜΚΔ και συζητήθηκε η καταλληλότητα χρήσης τους αναλόγως τον σχεδιασμό παραγωγής και εμπορίας της επιχείρησης. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα μοντέλα μάρκετινγκ 4p και 4c. Τέλος μελετήθηκε η επίδραση των ΜΚΔ στην εικόνα της εταιρίας Apple, η οποία μελετήθηκε σαν case study, κάνοντας εφαρμογή των μοντέλων μάρκετινγκ 4p και 4c. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και μελέτη περίπτωσης (case study).

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ σαν μέσο προώθησης της εταιρικής τους εικόνας όπως επίσης και σαν βιβλιογραφία για νέες μελέτες πάνω στο αντικείμενο.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 3/8/2023

Ώρα: 12:00

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/94884639254?pwd=UzJSLzJHVVhHanFSQ1JDTlF1TDFsQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012