Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Βάμβουκα Μαριανθης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/08/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Αριθμός Μητρώου: 2018010150

 

Τίτλος στα Ελληνικά: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τίτλος στα Αγγλικά: RESILIENCE OF HEALTHCARE SUPPLY CHAINS IN CRISIS PERIODS

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19 και στην συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία που έφερε την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού, οι εφοδιαστικές αλυσίδες εκτέθηκαν στην μεγαλύτερη διαταραχή που είχαν αντιμετωπίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Η παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνήσει την εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας ( healthcare supply chain - HSC), η οποία είναι πολύπλοκη λόγω της μεγάλης ιδιαιτερότητας και ποικιλίας των παρεχόμενων προμηθειών, εξοπλισμού και υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει μεγαλύτερο ρίσκο, καθώς η αξιοπιστία και η σταθερότητά της επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια υγεία. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στα Συστήματα Υγείας και ειδικότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επιμέρους στόχοι της μελέτης αποτελούν η διερεύνηση των επιπτώσεων κατά την διάρκεια των περιόδων κρίσης (οικονομική, πανδημίες, πόλεμος, ενεργειακή) στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παροχή υπηρεσιών καθώς και η εξέταση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων (πχ. RFID , IoT) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες των συστημάτων υγείας για την επιβίωση τους και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας τους.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

As a result of the COVID-19 pandemic and the subsequent war in Ukraine that brought the energy crisis and rising inflation, supply chains were exposed to the biggest disruption they had faced in decades. This thesis will explore the supply chain in the context of health care services (healthcare supply chain - HSC), which is complex due to the great specificity and diversity of supplies, equipment and services provided. In addition, it is riskier, as its reliability and stability have a direct impact on public health. The main objective of this paper is to study the way the supply chain operates in Health Systems and in particular in the University General Hospital of Heraklion. Other objectives of the study are to

investigate the impact during periods of crisis (economic, pandemic, war, energy) on the supply chain and service delivery as well as to examine the new technologies and tools (e.g., RFID, IoT) that can be used by the supply chains of health systems for their survival and to enhance their sustainability and resilience.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 28/8/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/97093090167?pwd=TUt4ZzIxc0l2bGZ4dEVUY3UyUUNXZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012