Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κοκκώνη Αιμιλίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/08/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Κοκκώνη Αιμιλία

Αριθμός Μητρώου: 2020019041

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: « ΈΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ»

Τίτλος στα Αγγλικά: INDIRECT TAX AUDITING TECHNIQUES»

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ατσαλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κώστας

Δεύτερο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης των νέων σύγχρονων μεθόδων φορολογικού ελέγχου οι οποίες εφαρμόζονται πλέον ευρέως στην χώρα μας προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων. Οι τρεις αυτές μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι η ανάλυση της καθαράς θέσης και της ρευστότητας του φορολογούμενου καθώς και το ύψος των τραπεζικών του καταθέσεων και δαπανών με τη χρήση μετρητών. Απώτερος στόχος των μεθόδων αυτών είναι ο εκσυγχρονισμός των φορολογικών ελέγχων, όπως επίσης ο εντοπισμός και η φορολόγηση εισοδημάτων που με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους ήταν αδύνατον να εντοπιστούν. Μέσα από την έρευνα που ακολουθεί θα αναλυθούν οι Έμμεσες αυτές Τεχνικές Ελέγχου, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται κάθε φορά μία από αυτές για να εφαρμοστεί στον έλεγχο των εισοδημάτων, όπως επίσης θα εξετάσουμε και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον κάθε έλεγχο που διενεργείται και το ποσοστό που η εφαρμογή τους πλησιάζει κατά το μέγιστο στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων από τους φορολογούμενους.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: In this master thesis will attempt to make a presentation of the new modern methods of tax control, which are now widely applied in our country, in

order to determine the actual taxable income. These three methods are the analysis of the net position and the taxpayer as well as the amount of the bank deposits and expenses of the taxable person by using cash. The ultimate goal of these methods is the modernization of tax audits, as well as the identification and taxation of incomes that were impossible to identify with the existing methods. Through the research that follows, these Indirect Control Techniques will be analyzed the way in which one of them is chosen each time to be applied to the control of incomes, as well as we will examine the results obtained from each control carried out and percentage that their application comes as possible to identifying any undeclared income from taxpayers.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/08/2023

Ώρα: 12:00μμ

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09

Meeting ID: 826 1700 3433

Password: 921530

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012