Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

30
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ψαράκη Αικατερίνης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/08/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΨΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αριθμός Μητρώου: 2020019051

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολόγηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τίτλος στα Αγγλικά: Evaluation of e-government services in EU countries

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης

Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημόσια διοίκηση, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στοχεύει να φέρει τις κυβερνήσεις πιο κοντά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της υιοθέτησης στρατηγικών προσεγγίσεων στη χρήση της τεχνολογίας και την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ως βασικό στόχο τον επαναπροσδιορισμό και τον μετασχηματισμό των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων του δημόσιου τομέα με τη χρήση σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών. Στην εργασία αναλύονται τρεις μελέτες περιπτώσεων που περιλαμβάνουν δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ο Δείκτης Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Ηνωμένων Εθνών (EGDI), ο Δείκτης Ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Brown (EGRI) και ο Δείκτης Αξιολόγησης Ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας (EGRA). Στην εργασία παρουσιάζονται οι έρευνες ψηφιακής διακυβέρνησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ τέλος, για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών χωρών και τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων γίνεται εφαρμογή της πολυκριτηριακής μεθόδου PROMETHEE η οποία βασίζεται στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής και αξιοποιεί τη διαδικασία διμερών συγκρίσεων των εναλλακτικών που παρουσιάζονται. Η εφαρμογή της πολυκριτηριακής μεθόδου γίνεται στα αποτελέσματα της έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του 2022 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), που περιέχουν δεδομένα των κρατών μελών της ΕΕ, με σκοπό την επισκόπηση της κατάστασής τους και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/08/2023

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: Zoom meetings https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012