Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

31
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κοκκώνη Θεοδώρας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα31/08/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ………Κοκκώνη Θεοδώρα………………………………

Αριθμός Μητρώου: ……2020019042…………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ευρετική αξιολόγηση ευχρηστίας των διεπαφών ιατρικών συσκευών έγχυσης φαρμάκων

Τίτλος στα Αγγλικά: Heuristic evaluation of usability of human interfaces of medical infusion pumps

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δρ. Κοντογιάννης Θωμάς

Πρώτο Μέλος: Δρ. Μουστάκης Βασίλειος

Δεύτερο Μέλος: Δρ. Τσαφαράκης Στυλιανός

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Κατά την ιατρική περίθαλψη, η αντλία ενδοφλέβιας έγχυσης φαρμάκου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη του ιατρικού εξοπλισμού, εμπλέκεται σε ατυχήματα εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών, ως αποτέλεσμα προβληματικού σχεδιασμού. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση της ευχρηστίας των αντλιών ενδοφλέβιας έγχυσης φαρμάκου, υπό τη μελέτη κάποιων βασικών αρχών σχεδίασης (usability engineering) και με βάση το επίπεδο των επιδεξιοτήτων και εμπειρικών κανόνων που διέπουν τους χρήστες των συγκεκριμένων συστημάτων. Θα πραγματοποιηθεί η μελέτη, ως προς την ευχρηστία, ενός υφιστάμενου συστήματος (Alaris infusion pump), που αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα έξυπνα συστήματα αντλιών έγχυσης φαρμάκων, ενώ ταυτόχρονα θα μελετηθούν οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) των ελληνικών νοσοκομείων, όπου θα γίνει ο εντοπισμός πιθανόν σφαλμάτων που πραγματοποιούνται κατά την χρήση τους και θα μελετηθούν οι αιτίες αυτών. Τέλος, θα οριστούν νέες γενικές προδιαγραφές λειτουργίας των συστημάτων σύμφωνα με τις αρχές εργονομικού σχεδιασμού προϊόντων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: In medical treatment, the intravenous drug infusion pump

which is one of the most important pieces of medical equipment is involved in accidents due to mishandling as a result of faulty design. This particular thesis deals with the Ergonomic Design of intravenous drug infusion pumps with the aim of evaluating the usability of these medical devices, under the study of some basic design principles (usability engineering) and based on the level of skills and rules of thumb that govern the users of the specific systems. The usability study of an existing system (Alaris infusion pump), which is one of the most widespread smart drug infusion pump systems, will be carried out, while at the same time the devices used in the intensive care units (ICU) of Greek hospitals will be studied, where possible errors that occur during their use will be identified and their causes will be studied. Finally, new general operating specifications for the systems will be defined in accordance with the principles of ergonomic product design.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 31/08/2023

Ώρα: 13:00-14:00

 

Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/91052080552?pwd=b3FHQ2VJVCtTZWc3VTEvTG55WFRHdz09

Meeting ID: 910 5208 0552

Password: 228592

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012